Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Elektronika II.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Elektronika II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE508B
Levelező: GEVEE508BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Erdősy Dániel - doktorandusz
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEVEE507B/R
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Tervezési szinten elsajátítani a tápegységek, teljesítményelektronikai eszközök, A/D D/A átalakítók, optoelektronikai eszközök működését.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket. Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait. Ismeri a villamos szakterületen használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit.
Képesség: Képes a villamos és nem villamos mérési módszerek elveinek gyakorlati alkalmazására. Képes főbb villamosipari anyagok és technológiák felhasználását igénylő feladatok megoldására. Képes értelmezni és jellemezni a villamos rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére.
Tárgy tematikus leírása:

Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.

Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.
Analóg és digitális rendszerek illesztése, A/D és D/A átalakítók, mintavételezés, kvantálás. FET-ek fajtái, működése, tulajdonságai és jellemző karakterisztikáik. FET-es kapcsolások,.FET-ek alkalmazása aktív ellenállásként és vezérelt ellenállásként. Félvezetők kapcsolóüzemű tulajdonságai. CMOS digitális áramkörök felépítése, jellemzői.
Tápegységek osztályozása. Pulzus modulációk elve: PWM,PFM,PAM. DC teljesítmény-szabályzási elvek. PFC szabályozások. Feszültség növelő és feszültségcsökkentő áramkörök. Kapcsolóüzemű szabályzók: buck, boost, buck-boost, cuk konverterek. DC szaggatós áramkörök: A,B,C,D,E osztályú szaggatók elve. Teljesítményelektronika félvezető eszközei, tirisztor, IGBT, power MOSFET, SiC technológia. Optoelektronika, fototranzisztorok, fényelemek, CCD CMOS érzékelők. Fénykibocsátó eszközök, LED-ek, kijelzők. Legújabb technológiák, 3D tranzisztorok.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév során 2 nagy-és 4 kiszárthelyi kerül megíratásra. Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyik sikeres teljesítése, ami a nagyzárthelyiknél külön-külön legalább 51%-os eredményt, a kiszárthelyiknél külön-külön minimum 80%-os eredményt jelent, valamint a kiadott házi feladatok sikeres megoldása. Az utolsó oktatási héten pótolható a sikertelen zárthelyi (egy nagy, egy kiszárthelyi). Akinek a hiányzása meghaladja a hallgatói követelményrendszerben rögzített limitet, attól az aláírás véglegesen megtagadható.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A félév során 1 nagyzárthelyi kerül megíratásra. A nagyzárthelyi főként áramkörszámítási feladatokból áll. Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi sikeres teljesítése, ami legalább 51%-os eredményt jelen.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
  1. Jacon Millman - Arvin Grabel Microelectronics McGraw-Hill INTERNATIONAL EDITIONS 1988.
  2. Dr. Kovács E. Elektronika I. (2013) online jegyzet, letölthető az oktató honlapjáról
  3. Tietze-Schenk: Analóg és digitális elektronika, Műszaki Könyvkiadó, 1991.
Ajánlott irodalom:
  1. S.C.Gupta Optoelectronic Devices and Systems Phi learning ltd. 2015.
  2. Paul Horowitz - Winfield Hill: The art of Electronics ISBN-13: 978-0521809269 Cambridge Univrsity Press 2015.
  3. 2. Thomas L. Floyd Electronic Devices Merrill Publishing Company 1991.