2023. november 28. (kedd) 07:53

Krámer Gyula- PhD értekezés munkahelyi vita

MEGHÍVÓ  

Tájékoztatom, hogy Krámer Gyula, a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatójaként elkészítette

ABSZORPCIÓS HŐSZIVATTYÚK ENERGIAFELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE 

című PhD értekezését (tudományos vezetők Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi tanár, dékán, Prof. Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi tanár).

A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatában előírt munkahelyi vitára

2023. december 15, péntek 13:00 órai kezdettel

kerül sor.

A vita hibrid módon lesz megtartva.

Személyes részvétel lehetősége: Energetikai és Vegyipari Gépészeti Int. A/3 II. emelet 206.

A vita elérhetősége:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTIwOTAzMTgtNmU0MC00OTZmLThhNzUtMmE5MTMxM2ZlNmQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c43201f8-7cd8-4144-9080-ec5947253558%22%2c%22Oid%22%3a%22e5cf783d-43be-4325-89bf-09c1e0dc73d2%22%7d

Tájékoztatom, hogy a dolgozat elérhető az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet adminisztrációjában, vagy ezen a linken.

A Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola működési szabályzata az alábbi linken érhető el:  

https://www.uni-miskolc.hu/files/16720/salyi-doktori-iskola-mukodesi-szab-2023-04-01.pdf

A munkahelyi vitára tisztelettel meghívom Önt és munkatársait.

Tisztelettel    

Dr. Bencs Péter

intézetigazgató egyetemi docens

Vissza