Dr. Dudás László

 1. Hallgatói információs szolgáltató felület készítése
  1. Elemezze a tanszék külsős támogatói rendszerét, a lehetséges támogatók félesége és a lehetséges információ-jellegű támogatási, együttműködési formák – pl. szakdolgozattémák felajánlása, állásajánlatok, gyárlátogatási ajánlatok, vállalati nyílt napok adatai, vállalati ösztöndíjak, stb.- szempontjából!
  2. Készítse el a rendszertervét egy webes hallgatói információs rendszernek, amely webes hirdetési felület jelleggel nyújt információ-közzétételi lehetőséget külső vállalatoknak, intézményeknek az Informatikai Épületben telepített nagyméretű információs képernyőn! A rendszer kezelje a beregisztrálást, a tartalomfeltöltést, a tartalomellenőrzési funkciót, az információ-közzétételi (hirdetési) időszakot, a támogatói akciók nyilvántartását.
  3. Ismerje meg a rendelkezésre álló hardveres futtatókörnyezetet és válassza meg az alkalmas programozási környezetet a kliens-szerver alkalmazás elkészítéséhez, választását indokolja!
  4. Készítse el az alkalmazás programját és virtuális támogatókkal, adatokkal tesztelje!
  5. Tesztelje az információs rendszer működését és készítsen hozzá egy tömör alkalmazási leírást, mely a keretrendszer súgóját is képezi! Dokumentálja munkáját a Szakdolgozatban/Diplomamunkában!
 2. Mesterséges Intelligencia tantárgyi webes keretrendszer készítése
  1. Gyűjtse össze és a szükséges mértékig ismerje meg a GEIAK130B Mesterséges Intelligencia tárgy keretében eddig hallgatók és oktatók által elkészített oktatási segédleteket, demonstrációs programokat, rendezze azokat a tantárgy tematikájának megfelelően.
  2. Készítse el a rendszertervét egy webes tantárgyi keretrendszernek, amely a következő szolgáltatásokat nyújtja: letölthetővé teszi a tantárgy statikus erőforrásait (záróvizsga kérdések, tematika, előadásanyagok, feladatsorminták, stb.). Letölthetővé, vagy weben futtatható módon tanulmányozhatóvá teszi a meglévő demonstrációs alkalmazásokat. Bővítési felületet nyújt újabb erőforrások beküldéséhez, esetleg az ellenőrzött rendszerbeillesztéshez.
  3. Válassza meg az alkalmas programozási és futtatókörnyezetet a program elkészítéséhez, választását indokolja!
  4. Készítse el az alkalmazás programját és linkelje be, vagy töltse fel a meglévő erőforrásokat!
  5. Tesztelje a keretrendszer működését és készítsen hozzá egy tömör alkalmazási leírást, mely a keretrendszer részét is képezi! Dokumentálja munkáját a Szakdolgozatban!
 3. WEB-alapú szabadságnyilvántartó rendszer készítése
  1. Ismerje meg a Miskolci Egyetem Szabályzatának a munkahelyi szabadság kiadására vonatkozó pontjait!
  2. Készítse el a rendszertervét egy automatikus havi lejelentések megtételére képes éves szabadságnyilvántartó rendszernek! A program vegye figyelembe a rendes és eseti szabadnapokat, tegye lehetővé a közalkalmazott szabadságválasztásában a maximális szabadságfokot, ugyanakkor tartsa be az összes vonatkozó országos és helyi szabályzat előírását. A rendszer webes felületen, kliens-szerver rendszerben működjön, kezelje az alkalmazotti, vezetői és rendszergazdai jogosultságokat. Nyújtson áttekintő felületet az alkalmazott saját szabadságainak állására, továbbá a vezető számára az összes alkalmazott vonatkozásában.
  3. Válassza meg az alkalmas programozási és futtatókörnyezetet a program elkészítéséhez, választását indokolja!
  4. Készítse el az alkalmazás programját és minden eshetőségre kiterjedő képzeletbeli adatokkal tesztelje!
  5. Készítse el az alkalmazás felhasználói kézikönyvét és ennek kivonatos ismertetésével mutassa be a használat lépéseit

Dr. Hornyák Olivér

 1. Feladatok ütemezése CPU-GPU környezetben
  1. Vizsgálja meg az ütemezési feladatok modellezésének lehetséges módjait!
  2. Készítse el egy ütemező algoritmus CPU és GPU optimalizált változatát!
  3. Vizsgálja meg, hogyan változik a számítás teljesítménye az ütemezési feladatok növelésével!
  4. Dokumentálja munkáját a Szakdolgozatban!
 2. Programozható logikai vezérlőhöz létradiagram szerkesztő
  1. Vizsgálja meg a programozható logikai vezérlők fejlesztőkörnyezetét!
  2. Készítse el egy létradiagram szerkesztő alkalmazás rendszertervét, amely képes az inputok, outputok, belső memóriák, időzítők, számlálók, és egyéb függvények PLC programozásának támogatására!
  3. Implementálja az alkalmazást megfelelően megválasztott programozási nyelven!
  4. Dokumentálja munkáját a Szakdolgozatban!
 3. Programozható logikai vezérlő szimulátor
  1. Vizsgálja meg a programozható logikai vezérlők fejlesztőkörnyezetét!
  2. Készítse el egy PLC szimulátor rendszertervét, amely képes az inputok, outputok, belső memóriák, időzítők, számlálók, és egyéb függvények feldolgozására!
  3. Implementálja az alkalmazást megfelelően megválasztott programozási nyelven!
  4. Dokumentálja munkáját a Szakdolgozatban!

Dr. Kulcsár Gyula

 1. Oktatási célú mintarendszer fejlesztése rugalmas többutas ütemezési feladatok megoldásának demonstrálására
  1. A feladat kidolgozásának célja egy oktatási célú szoftver, amely hatékonyan támogatja a Flexible Job Shop (FJS) ütemezési feladatok megoldását.
  2. Részletesen elemezze a FJS ütemezési feladatok modelljeit és megoldási lehetőségeit különböző célfüggvények figyelembevételével.
  3. Célszerűen választott fejlesztői eszközök használatával készítsen számítógépi programot, amely alkalmas a vizsgált ütemezési feladattípusok megoldásának hatékony támogatására.
  4. Dolgozzon ki grafikus felhasználói felületet a megoldási módszerek működésének demonstrálása érdekében.
  5. Vizsgálja meg az implementált megoldó algoritmus paramétereinek az elérhető célfüggvény-értékekre és a futási időre gyakorolt hatásait.
 2. Projekt rendszerű gyártó-szerelő rendszerek ütemezési feladatainak számítógépes támogatása
  1. Részletesen elemezze a projekt-ütemezési feladatok megoldási lehetőségeit korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások és különböző célfüggvények figyelembevételével.
  2. Definiáljon egy alkalmas ütemezési modellt, a kiválasztott probléma specifikálására.
  3. Dolgozzon ki hatékony megoldási módszer(eke)t. Célszerűen választott fejlesztői eszközök használatával készítsen számítógépi programot.
  4. Vizsgálja meg az implementált megoldó algoritmus(ok) hatékonyságát, futási idejét. Mintapéldákon keresztül mutassa be az eredményeket.
 3. Rugalmas gyártórendszerek ütemezési feladatainak reaktív megoldása
  1. A feladat kidolgozásának célja egy reaktív elven működő termelésütemező szoftver kifejlesztése, amely hatékonyan támogatja a rugalmas gyártórendszerek (Flexible Manufacturing System, FMS) ütemezési feladatainak megoldását.
  2. Szakirodalmi elemzés alapján vizsgálja meg az FMS-ek ütemezési feladatainak jellemzőit, részletesen elemezze a megoldásra alkalmas ütemezési modelleket és módszereket.
  3. Készítsen számítógépi programot célszerűen választott fejlesztői környezetben, amely alkalmas a vizsgált ütemezési feladattípus(ok) hatékony megoldására.
 4. Termelésprogramozási feladatok megoldásának támogatása PlantSimulation modellek integrált alkalmazásával
  1. A fejlesztés célja egy modell-integrációs technika kidolgozása és alkalmazása, amely hatékonyan támogatja PlantSimulation környezetben készített diszkrét gyártás-szimulációs modellek és adott termelésprogramozó szoftver együttműködését.
  2. Tárja fel és ismertesse a PlantSimulation azon módszereit és eszközeit, amelyek támogatják más szoftverekkel való együttműködését, integrációját.
  3. Dolgozza ki egy szabadon választott (egyszerűsített) gyártórendszer paraméterezhető modelljét PlantSimulation eszközökkel.
  4. Fejlessze tovább a modellt külső forrásból származó termelési finomprogram végrehatásának szimulációja és értékelése érdekében.

Dr. Nehéz Károly

 1. Költségalapú többperiódusú újságárus modell alkalmazása
  1. A szakirodalom alapján ismerje meg az úgynevezett újságárus modell elnevezésű készletezési stratégiát. Vizsgálja meg azt az alapmodellt, amely költség típusú célfüggvényt alkalmaz.
  2. Vizsgálja meg, hogyan lehet az alapmodellt kiterjeszteni több periódus együttes kezeléséhez.
  3. Készítsen egy weben futtatható alkalmazást amivel, az előrejelzések alapján gyártási ütemtervet készíthető
  4. Dokumentálja munkáját a Szakdolgozatban!
 2. Profitalapú többperiódusú újságárus modell alkalmazása
  1. A szakirodalom alapján ismerje meg az úgynevezett újságárus modell elnevezésű készletezési stratégiát. Az optimalizálási feladat célfüggvénye profit alapú legyen.
  2. Vizsgálja meg, hogyan lehet az alapmodellt kiterjeszteni több periódus együttes kezeléséhez, amikor olyan optimális együttgyártási intervallumot keresünk, aminek az alkalmazásával a profit függvény maximalizálható.
  3. Készítsen egy weben futtatható alkalmazást amivel, az előrejelzések alapján gyártási ütemtervet készíthető.
  4. Dokumentálja munkáját a Szakdolgozatban!