Tanácsok

 Kari Tanács

Szavazati jogú tagok

I. Tisztségük alapján

Mb. Dékán

Dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi docens, intézetigazgató 

Intézetigazgatók

Dr. Blága Csaba egyetemi docens

Dr. Czap László egyetemi docens

Dr. Illés Béla egyetemi tanár

Dr. Kovács László egyetemi docens

Dr. Lukács János egyetemi tanár

Dr. Maros Zsolt egyetemi docens

Dr. Paripás Béla egyetemi tanár

Dr. Bertóti Edgár egyetemi tanár

Dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár

Dr. Szabó Tamás egyetemi docens

Vadászné Dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár

Hallgatói Önkormányzat kari elnöke

Molnár Péter egyetemi hallgató

 II. Választott képviselők

Vezető oktatók

Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens

Dr. Fegyverneki Sándor egyetemi docens

Dr. Takács György egyetemi docens

Nem vezető oktató

Wagner György mesteroktató

Nem oktató közalkalmazott

Barnáné Engelberth Éva hivatalvezető

Hallgatói Önkormányzat Kari képviselői

Horváth Balázs egyetemi hallgató

Maksa Balázs egyetemi hallgató

Lalik Patrik egyetemi hallgató

Németh Patrik egyetemi hallgató

Dikász Felícia egyetemi hallgató

Doktorandusz Önkormányzat képviselője

Juhász János egyetemi hallgató

A reprezentatív szakszervezet képviselője

Huszák Péter tanszéki mérnök

 Dékáni Tanács

Elnök: Dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi docens, intézetigazgató, dékán
Tagok: Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes
          Dr. Tamás Péter egyetemi docens, dékánhelyettes
          Vadászné Prof. dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes
          Barnáné Engelberth Éva, hivatalvezető

 Kari Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Dr. Takács Ágnes, egyetemi docens
Titkár: Homonnai Emese, igazgatási ügyintéző
Tagok: a kar intézeteinek egy-egy képviselője eseti megbízással
          Molnár Péter, hallgató
          Dikász Felícia, hallgató 

 Hatvany József Informatikai Tudományok Tudományági Doktori Tanács

Elnök: Dr. Végh János, egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr. Kovács Szilveszter, egyetemi docens
Tagok: Dr. Czap László, egyetemi docens
          Dr. Juhász Imre, egyetemi tanár
          Dr. Illés Béla, egyetemi tanár
          Dr. Kovács László, egyetemi docens
          Dr. Radeleczki Sándor, egyetemi tanár
          Dr. Szigeti Jenő, egyetemi tanár
          Dr. Tóth Tibor, Professor Emeritus
Szavazati jogú külső tagok:
          Dr. Friedler Ferenc, egyetemi tanár (PPKE)
          Dr. Kacsuk Péter, egyetemi tanár (MTA SZTAKI)
         Dr. Korondi Péter, egyetemi tanár (BME)
          Dr. Sincák Péter, egyetemi tanár (OE)
         Dr. Váncza József, tudományos főmunkatárs (MTA SZTAKI)
Tanácskozási jogú külső tag:
          Dr. Johanyák Zsolt Csaba, főiskolai tanár (PAE)
Doktorandusz képviselő
          Juhász János

 Sályi István Gépészeti Tudományok Tudományági Doktori Tanács

Elnök: Dr. Tisza Miklós, egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Vadászné Dr. Bognár Gabriella, egyetemi tanár
Tagok: Dr. Baranyi László, egyetemi tanár
          Dr. Bertóti Edgár, egyetemi tanár
          Dr. Dudás Illés, Professor Emeritus
          Dr. Jármai Károly, egyetemi tanár
          Dr. Kundrák János, egyetemi tanár
          Dr. Patkó Gyula, egyetemi tanár
          Dr. Páczelt István, Professor Emeritus
          Dr. Szabó Szilárd, egyetemi tanár
Szavazati jogú külső tagok:
          Dr. Szabó Péter János, egyetemi tanár (BME)
          Dr. Szendrő Péter, egyetemi tanár (SZIE)
          Dr. Takács János, egyetemi tanár (BME)
          Dr. Vad János, egyetemi tanár (BME)
          Dr. Váradi Károly, egyetemi tanár (BME)
Doktorandusz képviselő
          Petrik Máté