Az Elektrotechnikai és Elektronikai Intézetoktatási tevékenysége

Az intézet az oktatásban a BSc alapszak, MSc szak és doktori képzés szintjein különböző képzési formákban (nappali és levelező tagozat) érdekelt. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar (GÉIK) egyes alap-és mesterképzési szakjain túl előadásokat tartunk a Műszaki Földtudományi Kar hallgatói számára is.

Főbb oktatási területek:

Általános képzési területeken: elektrotechnika, elektronika, méréstechnikaSpeciális oktatási területeken: villamosságtan, villamos energetika, villamos biztonságtechnika, villamos művek, automaták és védelmek, megújulóenergiaforrások villamos egységei, gépek és hajtások, teljesítményelektronika, elektronika, metrológia, számítógéppel támogatott méréstechnika, elektronikai tervezés és gyártás, EMC.

Főbb oktatott szakok:

Speciális szakmai oktatást folytatunk a Villamosmérnöki alap és mesterszak, a Mechatronikai mérnöki alapszak és az Energetikai mérnöki alapszakon.Általános szakmai oktatást folytatunk a Gépészmérnöki BSc és MSc szakokon, a Mechatronikai mérnöki MSc szakon, a Mérnök informatikus BSc és MSc szakokon, valamint egyéb mérnökszakokon kisebb volumenben.

Nemzetközi oktatási kapcsolatok:

Szerződéses ERASMUS kapcsolatok kölcsönös hallgatói és oktatói cserére:

ERASMUS hallgatókat fogadunk még egyéb egyetemekről is, így Spanyolország és Törökország több egyeteméről.

Villamosmérnöki MSc

Villamosmérnöki BSc

Egyéb információ a GÉIK honlapján