Könyvtár

A Gép- és Terméktervezési Intézet Könyvtára a gépelemek, a gépészeti tervezés, a tribológia, és az akusztika tudományterületek szakkönyvtára.

A könyvtár az Intézet oktatóinak, valamint az Intézet hallgatóinak könyvtára. Tartalmazza egyrészt a tematikákban megadott kötelező és ajánlott irodalom könyveit és folyóiratait, másrészt azokat a szakmai anyagokat, amelyek feltétlenül szükségesek az oktatáshoz és tanuláshoz. A könyvtár anyaga megfelelő hátteret biztosít a szemináriumi dolgozatok, az évfolyamdolgozatok, a szakdolgozatok és a TDK munkák elkészítéséhez.

A könyvtárban lehetőség van helyben olvasásra és kölcsönzésre is.


A könyvtár adatbázisai:

- Intézeti K+F tevékenységek
- Design of Machines and Structures (DMS)
- Advanced Engineering.
- Diplomamunkák (Külön helységben őrizzük a tanszéken született diplomamunkákat és szakdolgozatokat.)
A jövő mérnökeinek előadásai
- Az intézeti könyvtárban megtalálható disszertációk
- Technikatörténet dolgozatok
- TDK dolgozatok
- Folyóiratok
- Nemzetközileg elismert, impakt faktorral rendelkező folyóiratok listája
- Kötelező, vagy ajánlott irodalmak 


Elérhetőségek:

Dr. Takács Ágnes (könyvtáros)
Dr. Bihari Zoltán (diplomamunka-tár felelős)

A könyvtár helye: A/3 épület I. emelet 13.
Nyitvatartási idő: Péntek: 8.30-12.00

 

Kölcsönzési feltételek:

A könyvtárból az Intézet oktatói kölcsönözhetnek. Helyben olvasás bárkinek nyitvatartási időben lehetséges.


A könyvtár gyűjtőköre:

A könyvtár alapvetően a különböző fogaskerekek, fogaskerékhajtások geometriai, szilárdsági, gyártási jellemzőivel kapcsolatos szakmai irodalmat gyűjti. Ezen túlmenően a különféle hajtások irodalma is megtalálható, valamint tribológiával, akusztikával, gépészeti tervezéssel, tervezésmódszertannal, különféle gépelemekkel, úgymint tengelykapcsolókkal, csapágyakkal, rugókkal, stb. kapcsolatos irodalmak állnak rendelkezésre. Nem csupán a konkrét irodalom, de bibliográfiai gyűjtemények is vannak a könyvtár birtokában. A folyóirat gyűjtemény az 1800-as évek közepéig nyúlik vissza.