AZ INTÉZET TÖRTÉNETE


A Gépelemek Tanszéke 1949-ben a hat első miskolci tanszék egyike volt az akkor életrehívott Nehézipari Műszaki - ma Miskolci - Egyetemen. Első tanszékvezetője Dr. Terplán Zénó professzor, aki az oktatásért, a tudományos kutatásért, az Egyetemért, a Gépészmérnöki Karért, a Tanszékért - és mint Ő mondja - a Tanszékkel együtt végzett munkáért számos magas kitüntetést és elismerést kapott.
Az induló létszám hat fő volt. 1949-ben a Tanszék két szobát kapott az egyetem akkori ideiglenes épületében. 1952-ben költözött mai helyére. Az első évektől kezdve sok hallgató kapcsolódott be demonstrátorként az oktatásba. A Tanszék több évtizeden át mind a Bányamérnöki Karon, mind a Kohómérnöki Karon, mind a Gépészmérnöki Karon számos tantárgyat oktatott, olyan tárgyakat is, amelyek ma más tanszékekhez tartoznak, mint a Mechanizmusok; Műszaki mérések elemei; Gyakorlati áramlástan; Vízgépek; Szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok.

Az első évben a Gépelemek Tanszék munkatársai voltak (nem teljes státuszban a félállásúak, óraadók, helyettesítők, ösztöndíjasok, demonstrátorok):
1949 -1950. Teljes státuszban: Terplán Zénó, Olasz József, Szluka Emil, Rozsályi Zoltán, Kozaróczy Miklós, Fazekas Ferenc, Nyeste Mária.
Nem teljes státuszban: Bartha Zoltán, Mausz Péter, Meszléry Zoltán, Porkoláb József, Vizi Árpád, Wahlner Aladár, Herczeg István, Varga Gábor, Szinney József, Végh Zoltán.

Munkatársak a 40. évfordulón:
1988 -1989. Teljes státuszban: Terplán Zénó, Drobni József, Fancsali József, Hegedus Barna, Szota György, Vida András, Kováts Attila, Apró Ferenc, Antal Miklós, Scholtz Péter, Tóth Ottó, Ungár Tamás, Csontos Istvánné, Tatár Iván, Szávai Péter, Nagy István, Siposs István, Döbröczöni Ádám, Hamerli Jenoné, Makár Péter, Marton Gábor, Békés Attila, Kamondi László, Péter József, Nagy Lajosné, Peto Jánosné, Szente József, Gódor István, Jacsó József, Szabó J. Ferenc, Feledy Györgyné, Kun Péter, Szigeti Erika, Szegedi Gábor, Gál Jenoné, Tomori Zoltán, Németh Árpád, Illés Sándorné Toldi Mária, Koleszár Györgyné, Kulcsár Tamás.
Nem teljes státuszban: Aczél Tibor, Varga Gábor, Herczeg István, Nagy Géza, Tar Sándor, Samu Zoltán, Valkó Tamás.

Az Intézet vezetői:
Dr. Terplán Zénó (1949-1988)
Dr. Döbröczöni Ádám (1988-2009)
Dr. Kamondi László (2009-2013) majd
Vadászné Dr. Bognár Gabriella (2013-tól)

A felsőoktatásban történt struktúraváltások miatt a Gépelemek Tanszék neve 2008-tól Gép-és Terméktervezési Tanszék, 2013 november 1-től pedig Gép- és Terméktervezési Intézet lett.


A Tanszék munkatársai nagy számban tevékenykedtek az egyetem különböző vezető testületeiben és munkabizottságaiban, hazai és nemzetközi tudományos szervezetekben (MTA, GTE, IFToMM, ISO, OTKA és mások). Terplán Zénó rektorhelyettes, utóbb a Gépészmérnöki Kar dékánja, Lévai Imre a Szállítóberendezések Tanszékén lett tanszékvezeto professzor, rektorhelyettes, majd a Gépészmérnöki Kar dékánja. Dékánhelyettes volt Tar Sándor és Drobni József. Szaladnya Sándor az Anyagmozgatási és Logisztikai tanszékrol egyetemi tanárként ment nyugdíjba.

Ipari megrendelésre számos különleges gépet terveztünk, amelyek mind a mai napig muködnek: kábelsodrógépek, árvízvédelmi hajó, színházi forgószínpad, lendítokerekes energiatároló jármu-hajtómu, gumiheveder fárasztó berendezés, kenoolajvizsgáló berendezés, fogaskerékhajtómuvek, hengermuvek siklócsapágyai, csiga- és hullámhajtómuvek, tengelykapcsolók szállítószalagokhoz és sífelvonóhoz, a csövön körbe járó csovágó és varratelokészíto célgép, urkemence elemek. Megtiszteltetés, hogy számos munkában vehettünk részt társtanszékek - Szerszámgépek, Mechanikai technológiai, Áramlás- és Hotechnikai, Mechanikai, Matematikai, Ásványelokészítéstani, Fémtani, Olajbányászati - felkérésére. Szakérto tevékenységet folytatunk gépek károsodásaira, karbantartására, a környezetvédelemre, zajterhelésekre, újrahasznosításra vonatkozóan. A mindenkori terjedelmi lehetoségek függvényében olyan jegyzetek készültek, amelyeket a végzett mérnökök évtizedek múltán is tervezési példatárként használtak, nemcsak Miskolcon, hanem az országban mindenütt.

A tanszék történetéhez szorosan hozzátartozik, hogy a szerteágazó szakmai tudás, a mélyreható irodalomkutatás, az ipari tapasztalatok, a tudományos szemlélet eredményeként a tanszék munkatársainak tollából a mai napig használatban lévő szakkönyvek születtek:
Terplán: Mechanizmusok,
Terplán-Nagy-Herczeg: Mechanikus tengelykapcsolók,
Terplán-Nagy-Herczeg: Különleges tengelykapcsolók,
Szota: Siklócsapágyak méretezése,
Herczeg: Szerkesztési atlasz,
Terplán: Dimensionierungsfragen der Zahnrad-planetengetriebe,
Nagy G.: Gépszerkesztési atlasz,
Lendvay: Sajtolt és zsugorkötések méretezése,
Terplán-Apró-Antal-Döbröczöni: Fogaskerék-bolygóművek,
Antal: Műanyagok gépészeti alkalmazása,
Antal: Bonamid tervezési segédlet,
Béres-Csolák-Kováts: Anyagválasztási útmutató és példatár.

A Szerkesztési Atlaszok kiváló minőségét az adja, hogy az egyes részterületek gondos kimunkálásában csaknem minden tanszéki munkatárs - és több ipari kolléga - szerzőként vett részt, szakírói gyakorlatot, szakmai elismerést, nevet is szerezve ezzel.

Terplán Zénó professzor számos könyvében állít emléket a múlt híres mérnökeinek - Bánki Donátnak, Pattantyús-Á. Gézának, Fonó Albertnek, Jendrassik Györgynek. A Gépelemek Tanszék Közleményeinek sorozatában jelent meg - igazi kuriózumként - Lendvay Pál: Egy nagy találmány születése (A Bánki-Csonka-karburátor) c. regénye, amit a szerzo hagyatékában találtunk és amit Terplán Zénó rendezett sajtó alá.

Tisztelettel emlékezünk azokra a munkatársakra, akik nincsenek az élők sorában, de hosszú idot töltöttek munkával a tanszéken, és tovább élnek a hallgatók emlékeiben is: Szabaczky Károly egyetemi adjunktus, Páll Sándor egyetemi adjunktus, Dr. Lendvay Pál egyetemi docens, Dr. Tatár Iván egyetemi adjunktus, Kováts Attila és Kováts Attiláné, Csontos Istvánné előadók.