AZ INTÉZETRŐL RÖVIDEN...


A Gépelemek Tanszéke 1949-ben a hat első miskolci tanszék egyike volt az akkor életre hívott Nehézipari Műszaki - ma Miskolci - Egyetemen. Első tanszékvezetője Dr. Terplán Zénó professzor (1949-1988) volt. Őt követte Dr. Döbröczöni Ádám (1988-2009), Dr. Kamondi László (2009-2013) és Vadászné Dr. Bognár Gabriella (2013-tól). A felsőoktatásban történt struktúraváltások a miatt Tanszék neve 2008-tól Gép-és Terméktervezési Tanszék, 2013 november 1-től pedig Gép- és Terméktervezési Intézet lett.

Az Intézet oktatási tevékenysége a BSc és az MSc képzésre egyaránt kiterjed. A gépészmérnökképzés alapszintű képzésében az Intézet jelentős szerepet lát el olyan tantárgyak oktatása révén, mint az Gépészmérnöki alapismeretek, Általános géptan, a Műszaki rajz, vagy a Gépelemek. A Géptervező specializáció hallgatói olyan tantárgyakat hallgathatnak, mint például a Kenés és tömítés, Zajvédelem, vagy akár a Gépészeti tervezés módszerei. Az MSc Általános géptervező specializáción folyó képzésben résztvevők számára az Intézet olyan kurzusokat indít, mint például a Gépszerkezettan, tervezés, a Géprendszerek dinamikája, vagy a Hajtástechnika. Az Intézet viseli gondját az Ipari termék- és formatervező alapszakos képzésnek is. A Gép- és Terméktervezési Intézet menedzser hallgatókat is oktat a műszaki rajz, és gépelemek alapjaira.

Az elmúlt évtizedek során ipari megrendelésre számos különleges gépet terveztek az Intézet kollégái, amelyek mind a mai napig működnek; néhány ezek közül: kábelsodrógépek, árvízvédelmi hajó, színházi forgószínpad, fogaskerékhajtóművek, űrkemence elemek, emelőgépek. Az Intézet szakértő tevékenységet folytat gépek károsodásaira, a környezetvédelemre, zajterhelésekre, újrahasznosításra vonatkozóan. Az intézeti kutatások kiterjednek a fogaskerék hajtóművek, bolygóművek, hullámhajtóművek területére, a tervezésmódszertan kérdéseire, a tömítések témakörére, továbbá a zajvizsgálatokra.

A Gép- és Terméktervezési Intézet szoros kutatói kapcsolatot ápol számos külföldi egyetem hasonló kutatási területtel foglalkozó tanszékeivel és intézetével, melyek közül a legjelentősebbek a Magdeburgi Egyetem, a Leobeni Egyetem, a Pilzeni Egyetem, a Maribori Egyetem, az Odessai Egyetem, vagy a Harkovi Egyetem.

Elérhetőségeink:

Tel./Fax: +36 46 327-643
E-mail: gkget@uni-miskolc.hu
GPS: É48,08308°×K20,76640° google.map