A Műszaki Mechanikai Intézet a Miskolci Egyetem mindhárom műszaki karán oktat. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon folyó alapképzés keretében az Intézet a Statika, a Szilárdságtan, a Dinamika, a Végeselem-módszer alapjai és a Járműdimamika című tantárgyakat oktatja. Az Intézet gondozásában álló Mérnöki modellezés specializáció a 2014-ben megújult BSc tantervekkel kiváló alapot nyújt a mesterszintű mérnöki tanulmányok folytatásához is. Az MSc szintű gépészmérnökképzés keretében az Intézet az Alkalmazott mechanika specializáció felelőse. Ezt a specializációt elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlja az Intézet, akik magasabb szintű ismereteket kívánnak szerezni a gépészeti alaptudományok és a korszerű numerikus módszerek területén. A PhD képzés keretében az Intézet a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola keretei között a Gépészeti alaptudományok szakterület Szilárd testek mechanikája témacsoportjában végez oktatást és irányítja PhD hallgatók munkáját.