Kutatási infrastruktúra

Alakítástechnológiai laboratórium 
Anyagtechnológiai CAD/CAM laboratórium
Felületvizsgáló laboratórium
Hegesztéstechnológiai laboratórium
Hő- és felületkezelő laboratórium
Komplex mechanikai anyagvizsgáló laboratórium
Termo-mechanikus fizikai szimulációs laboratórium