Projektek

TÁMOP: Kiválósági Központ

A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a
Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein
(TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001)

 4. Kiválósági Központhoz tartozó 1. Tudományos Műhely

Hivatalos honlap: http://kivalosagi-kozpontok.uni-miskolc.hu/


A projekt célja

 A projekt célja, hogy hozzájáruljon a Miskolci Egyetem vonzerejének növeléséhez a minőség javításán keresztül, ezzel elősegítse a régió gazdasági és társadalmi modernizálását. Ennek érdekében a Miskolci Egyetem a hazai gazdaság és társadalom szempontjából kiemelt fontosságú, stratégiai kutatási területeken a kiválósági központok fejlesztésén keresztül nemzetközi színvonalú K+F+I tevékenység műveléséhez szükséges szellemi kapacitás ("kritikus tömeg") felépítésére törekedett. A cél eléréséhez szükséges kutatási infrastruktúrafejlesztést az elnyert TIOP-1.3.1-10/1 pályázat biztosította.

Kiválósági Központok

 A projekt keretében négy olyan Kiválóság Központ jött létre, amely feltérképezte és kihasználta a Karok közötti infrastrukturális és kutatási kapacitásban meglévő szinergia lehetőségeket; stratégiai partnerséget épített a Régió kulcsszereplőivel; a rendelkezésre álló infrastruktúrára alapozva összehangolt fejlesztésbe kezdett, elkerülve a párhuzamosságokat; feltételeket teremtett a régióbeli fiatal kutatók helyben tartására magas színvonalú kutatási környezet és tudományos vezetés biztosításával; lehetőséget nyújtott más régióbeli, határon túli vagy külföldre távozott doktoranduszok, posztdoktorok és szenior kutatók régióbeli letelepítésére. A fejlesztés megalapozta a Miskolci Egyetem tudományos teljesítményének növekedését.

4. Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Kiválósági Központ

 Vezető: Dr. Jármai Károly egyetemi tanár
 Az Európai Unió egyik fontos célkitűzése az innováció serkentése, a leghatékonyabb környezetbarát technológiák alkalmazása, fejlesztése. Az alprojekt célja a kutatási potenciál fejlesztése olyan kutatásokkal, amelyek innovatív modellezést, tervezést és technológiai folyamatokat valósítanak meg.

 Tudományos műhelyek: Innovatív anyagtechnológiák, számítógéppel segített technológiai folyamattervezés és folyamatmodellezés (Dr. Tisza Miklós), Befejező precíziós megmunkálások kutatása (Dr. Kundrák János), Gépészeti és alternatív üzemanyag kutatások energetikai mérőcella, szélcsatorna és numerikus szimuláció együttes alkalmazásával (Dr. Szabó Szilárd), Innovatív gépészeti termékfejlesztés (Dr. Kamondi László), Nemlineáris mechanikai jelenségek modellezése és végeselemes szimulációja (Dr. Bertóti Edgár), Fémszerkezetek optimális méretezése, új algoritmusok alkalmazása (Dr. Jármai Károly), Innovatív környezetbarát technológiák fejlesztése és az energiahatékonyság növelése a vegyiparban (Dr. Siménfalvi Zoltán).

TÁMOP: Járműipari anyagfejlesztés