Az Intézetben készült PhD disszertációkkal kapcsolatos információk (2016-tól)

  1. Meilinger Ákos: A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek optimalizálása
  2. Gáspár Marcell Gyula: Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése
  3. Szilágyiné Biró Andrea: Aktív ernyős plazmanitridálás BIAS paraméterének hatása a rétegszerkezetre
  4. Dobosy Ádám: Tervezési határgörbék nagyszilárdságú acélokból készült, ismétlődő igénybevételű szerkezeti elemekhez
  5. Molnár András: Termikus szórással készült NiCrBSi rétegek minőségének javítása lézersugaras újraolvasztással
  6. Németh Alexandra Kitti: Si3N4 kerámia nanokompozitok tribológiai viselkedésének elméleti és kísérleti vizsgálata