2024. május 28. (kedd) 09:16

Pályázati felhívás Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra

Pályázati felhívás NEMZETi FELSŐOKTATÁSI ösztöndíjra a 2024/2025. tanévre

A pályázat beadásának határideje:                            2024. július 3. (szerda) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:                               a Gépészmérnöki és Informatikai Kar hallgatóinak:

                      A/3. II. em. 221. Dékáni Hivatal, Kőmíves Mariann

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak:            a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak); a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2023/2024-es tanév időszakában kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

A pályázatnak tartalmazni kell:

1.  A mellékletekkel ellátott pályázati szöveget, amely a tanulmányok eredményeit, a nyelvvizsgákat, a szakmai tevékenységet, a közéleti, sport és egyéb tevékenységek leírását tartalmazza, az oktatásért felelős miniszternek címezve – egy eredeti és egy másolati – összesen két példányban a kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani (A/3. II. em. 221. Dékáni Hivatal, Kőmíves Mariann), a fenti határidőig.

2.  A pályázat mellékletei:

1. számú melléklet: Pályázati Adatlap – Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2024/2025. tanév – kitöltve; ·          

2. számú melléklet: a szakmai, közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységek igazolásának felsorolását tartalmazza. Az 1. és 2. számú melléklet letölthető az Egyetem honlapjáról; Idegennyelv ismeret hivatalos igazolása; Szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetése a referenciát adó személy véleményével és aláírásával; Szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetése a szerző, a cím, a megjelenés idejének és helyének megjelölésével; Egyéb kiemelkedő kulturális, sport, közéleti, társadalmi tevékenység leírása a referenciát adó személy véleményével és aláírásával; A sorszámmal ellátott mellékleteket a 2. számú mellékletben sorszám szerint kell feltüntetni.

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség! A pályázatokat a kari Tanulmányi Bizottság rangsorolja. A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak sorrendjét 2024. július 11-én a kar honlapján megtekinteni.

Jogorvoslati kérelem 2024. július 19-én (péntek) 12 óráig írásos formában a beiskolázási és oktatásszervezési igazgatóhoz nyújtható be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címezve, a kar által véleményezve, az oktatas@uni-miskolc.hu címre. A pályázással kapcsolatos további részleteket az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 96-105. §-ai és a 4/2023. sz. rektori utasítás tartalmazzák.    

Prof. Dr. Horváth Zita

rektor

Adatvédelmi tájékoztató

Vissza