2019. május 14. (kedd) 11:31

Tájékoztatás Nemesdy Ervin diplomamunka-pályázatról

NEMESDY ERVIN DIPLOMAMUNKA-PÁLYÁZAT

2019.

A MAÚT Magyar Út- és vasútügyi Társaság Nemesdy Ervin műegyetemi professzor, az útépítési tanszék megalapítója tiszteletére idén is pályázatot hirdet.

Pályázni két kategóriában lehet:

 • felsőfokú alap- és mesterképzést lezáró diplomamunkával, illetve
 • szakmérnöki diplomamunkával.

A pályázati részvétel feltételei:

 • Jeles minősítésű diplomamunka és a tárgyévben megszerzett, legalább jó minősítésű BSc, MSc, illetve szakmérnöki oklevél;
 • A külön meghatározott tárgykörökbe sorolható, aktuális téma feldolgozása kapcsolódjon a MAÚT fő céljaihoz;
 • A diplomamunkát más pályázatra is be lehet adni;
 • Szakmérnöki diplomamunka esetében a gyakorlati hasznosíthatóság előnyt jelent.

A pályázatra beadandó:      

 • a diplomamunka vagy szakdolgozat digitális formában a tanszéki és a szakmai konzulens, valamint a tanszéki és a külső bíráló véleményével, értékelő adatlappal;
 • az államvizsga eredményes letételét igazoló leckekönyvi bejegyzés másolata;
 • tanszékvezetői vagy konzulensi ajánlás;
 • a diplomamunka mintegy egyoldalas összefoglaló szakmai kivonata. Az összefoglalónak a MAÚT Hírlevélben vagy szakmai folyóiratban való megjelenésre alkalmasnak kell lennie;
 • kitöltött pályázati adatlap.

A pályázat bírálata:

 • A diplomamunkákat a pályázatra 2019. október 3-ig lehet benyújtani.
 • A pályázat eredményének kihirdetése várhatóan 2019. november 23-át, Nemesdy Ervin születésnapját követően történik.
 • A díjkiosztásra és a kimagasló pályázatok ismertetésére a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság elnöksége által meghatározott formában kerül sor.
 • A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság a pályázatok tartalmához igazodó bíráló bizottságot jelöl ki, amely három-három díjat adhat ki. Nem megfelelő színvonalú diplomamunkák esetén nem kötelező valamennyi díj kiadása. A bíráló bizottság a pályázatok számának és minőségének függvényében dönthet.

A pályázatra folyamatosan lehet jelentkezni a MAÚT titkárságán.
A pályázati lapot a MAÚT honlapjáról lehet letölteni vagy a titkárságon igényelni. (www.maut.hu, tel.:+36 1 315 0322, office@maut.hu)  

A pályázat akkor elfogadott, ha visszaigazolást kap a befogadásról

A NEMESDY ERVIN diplomamunka-pályázat 2019. évi tárgykörei

A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság alapszabályában foglaltaknak megfelelően 2019-ben a következő tárgykörökben hirdeti meg a Nemesdy Ervin diplomamunka- pályázatot:

1.   Utak, vasutak, hidak, közművek és forgalomtechnikai elemek tervezésének, kivitelezésének, üzemeltetésének és fenntartásának minőségi összetevői, a minőség biztosításának újszerű megoldásai, biztosítása, eszközei

2.   Utak, vasutak környezetének védelme. Tervezési megoldások, az üzemeltetés és a fenntartás lehetőségei

3.   A forgalombiztonság értékelése, nemzetközi összehasonlítása, a forgalombiztonság növelésének lehetőségei az EU-s szintű célok megvalósítása érdekében

4.   A műszaki előírásokban megfogalmazott szabályok érvényesítése közúti vagy vasúti létesítmények tervezése és megépítése során, esetleges gyakorlati tapasztalatok visszacsatolása

5.   Tervváltozatok műszaki-gazdasági összehasonlításának módszerei, értékelemzés

6.   Gyorsforgalmi utak tervezésének és építésének speciális kérdései

7.   Nagysebességű vasutak

8.   Egyéb, a Bíráló bizottság által elfogadott témák

A pályázatra benyújtott diplomamunkákat a társaság által felkért, a diplomamunkák számától és témájától függő összetételű bíráló bizottság bírálja el.

 

Jelentkezési lap

 A pályázat részletei honlapunkon (link: http://maut.hu/home/tartalom/1/1?U=70af1372-ddc6-4fd3-820f-cc9dd7c55d00) is megtalálhatóak.

Vissza