2021. március 29. (hétfő) 11:41

Mérnöktanári képzés MSc-s hallgatóknak

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ának 2020. július 31-től módosított (1a) bekezdése értelmében lehetőség nyílt arra, hogy a nem tanári mesterképzési szakon tanuló hallgató párhuzamos képzésben tanárszakon folytasson képzést.

A GÉIK hallgatói közül  gépészmérnöki, energetikai mérnöki, illetve mechatronikai mérnöki mesterképzési szakon tanuló hallgatók jelentkezhetnek a mérnöktanári mesterképzésre. A tanári mesterképzés ebben az esetben 2 félév alatt teljesíthető, ennek során 60 kreditet kell megszerezni (34 kredit pedagógia-pszichológia modul, 6 kredit módszertan, 20 kredit összefüggő iskolai gyakorlat).

A képzést levelező tagozaton indítja az ME-BTK, amelyre jelentkezni 2021. április 15-ig van lehetőség.

További információ, valamint a jelentkezési lap a Bölcsészettudományi Kar honlapján (https://bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/index.php) érhető el.

Vissza