2021. március 29. (hétfő) 13:08

D I P LO M A M U N K A   P Á L Y Á Z A T gépészeti témájú MSc diplomamunkák elismerésére

MagyarMernokiKamara_logo.jpg

A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata (MMK-GT) Diplomamunka Pályázatot (DP) hirdet kiemelkedően magas színvonalú, gyakorlati megvalósítási lehetőséggel bíró, magyar nyelven írott, gépészeti témájú mesterképzést lezáró diplomatervek elismerésére, műszaki egyetemi szakon 2020-21 tanév tavaszi szemeszterében végző hallgatók részére.

Két pályázó részesülhet elismerésben, pályázatonként bruttó (adózás előtti) 250.000.- Ft díjazással.

Az első kiírástól eltelt nyolc év alatt eddig négy hazai gépészmérnöki kar 12 hallgatója kapta meg a díjat.

A nyertes pályázók oklevelet és pénzjutalmat kapnak.

A pályázati űrlapot a diplomatervvel és a pályázati mellékletekkel együtt egyetlen PDF fájlban kell eljuttatni a  MMK-GT-DP kurátorának postacímére (devenyi@eik.bme.hu). 

A pályázat benyújtásának határideje 2021. május 21. péntek.

Bővebb információ itt található.

Vissza