Az intézet tanszékei

Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék

Intézeti tanszékvezető: Dr. Rónai László, okleveles mechatronikai mérnök, egyetemi adjunktus, PhD.

A Robert Bosch Mechatronikai Tanszék a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Tanácsának 29/2004. (2004. október 5.) támogató állásfoglalása alapján az Egyetemi Tanács 61/2004. sz. (2004. október 21.) határozatával került megalapításra. A Mechatronikai Intézet, amelyhez a Szerszámgépek Tanszéke és a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék tartozik a Kari Tanács 35/2004. sz. (2004. november 30.) állásfoglalása és az Egyetemi Tanács 22/2005. sz. (2005. május 11.) határozata alapján jött létre. Első tanszékvezető: Dr. Jakab Endre c. egyetemi tanár volt.

A gyakorlatorinetált képzést korszerű laboratóriumok is támogatják. Ezek a laboratóriumok döntően a régióbeli cégek támogatásával születtek és megalapításuk óta bővítjük, fejlesztjük azokat. A kialakított laboratóriumok az A/5 épület III. emeletén kaptak helyet.

Hidraulika, pneumatika laboratórium

hidr.jpg

A laborban 3 db. Bosch Rexroth gyakorlóegység található, amelyek egyaránt alkalmazhatók pneumatika-, elektropneumatika-, hidraulika- és arányos- és szervo hidraulika oktatására.

Moduláris mechatronikai laboratórium

A laborban a PLC (Programozható Logikai Vezérlő) programozást lehet elsajátítani, 24 mintafeladaton keresztül. Összesen 5 db moduláris felépítésű-, Bosch Rexroth gyártmányú PLC áll rendelkezésre. Gyakorlati oktatás keretén belül 6 db. PLC programozási nyelvvel ismerkedhetnek meg a hallgatóink.

plc.jpg

Továbbá a laboratóriumban található egy moduláris "kocka-összeszerelő" mechatronikai rendszer, amely demonstrálja, hogy az iparban hogyan is történhet egy automatizált összeszerelés. A rendszer jó példája egy tipikus mechatronikai rendszernek, hiszen megtalálható benne a gépészet, elektrotechnika-elektronika és az informatika. Fontos szerepet kap a Mechatronikai rendszerek című tantárgy képzésében.

modul.jpg

 

Szenzortechnika laboratórium

A szenzortechnika laborban összesen 5 db. Pepperl+Fuchs gyártmányú induktív-, kapacitív-, ultrahangos-, mágneses, optikai szenzorokat tartalmazó mérőkészlet található. A szenzorok az iparban alkalmazott érzékelők.  A hallgatóink gyakorlati feladatokon keresztül sajátíthatják el ezen érzékelők alkalmazásának sajátosságait.

 

szenzor.jpg

Hajtás- és robottechnikai laboratórium

A laborban a Leybold-Didactic gyártmányú hajtástechnikai eszközök használatával a hallgatók képesek elmélyíteni az elméletben megszerzett tudásukat a motorokról. Különféle motortípusokat bemutató gyakorlati mérések és bekötések állnak rendelkezésre. Továbbá lehetőség nyílik motorkarakterisztikák számítógépes rögzítésére is.

hajt.jpg

A laborban helyet kapott még egy Fanuc LR Mate 200iC típusú 6 szabadsági fokkal rendelkező ipari robot is. A roboton található meg egy képfeldolgozó rendszer is, amellyel betanítható különféle tárgyak felismerésére.
Ide kattintva egy intelligens palettázó rendszer folyamatát lehet nyomon követni, amelyet két hallgatónk készített. A rendszer tartalmazza a Fanuc robotot, valamint egy kompakt egységet is, amely a munkadarab továbbításáért felelős.
Szerszámgépek Intézeti Tanszéke
 Intézeti tanszékvezető: Dr. Hegedűs György, okleveles gépészmérnök, egyetemi docens, PhD.
A Szerszámgépek Tanszéke az 1963/64 tanévében jött létre, amikor kivált a Gépgyártástechnológiai Tanszék kötelékéből. Napjainkban egy Intézetet alkot a Robert Bosch Mechatronikai Tanszékkel. A Szerszámgépek Intézeti Tanszékén a képzés gyakorlatorientált, az ehhez szükséges laboratóriumok a következők:

Reverse Engineering laboratórium

A laboratórium lelkét egy Breuckmann Smart Scan 3D-HE típusú egység alkotja. A berendezés egy 3D-s optikai szkenner, amely lehetővé teszi, a már meglévő tárgyak digitalizálását.
3d_szkenner.jpg

Tervezés-informatikai laboratórium

A laboratóriumban található számítógépek segítségével a különféle tervező szoftverek oktatása valósulhat meg. Az oktatott szoftverek közül a legfontosabbak: Creo, AutoCAD, Topsolid, NX, MasterCAM, Simulink stb. A laboratórium kapacitása 12 fő hallgató és 1 fő oktató.
terv_inf_lab.jpg

FESTO elektro-pneumatika laboratórium

A laboratórium 1999-ben létesült Lukács János és Bíró Ferenc kezdeményezésére. Itt a hallgatók számára lehetőség nyílik a pneumatikai-, valamint az elektropneumatikai ismereteket elsajátítani. 2005-ben a berendezések korszerűsítése is megtörtént. Az oktatói termet nem csak az órarendi keretek között lehet használni, hanem a nagy érdeklődések mellett hétvégi tanfolyamok alkalmával is igénybe lehet venni a laboratóriumot. Minden szemeszterben lehetőség van 3 napos tanfolyam részvételére az egyetemi hallgatóknak.
festo.jpg

FESTO rendszertechnikai laboratórium

2010-2011-ben a TIOP 1.3.1.-7 program keretében a hidraulika és a pneumatika oktatásához is sikerült korszerű eszközöket beszereznünk. A mechatronika és a pneumatika legújabb elemeit is felvonultató oktatástechnikai eszközök a rendszertechnikai laboratóriumba kerültek. Az MPS rendszer az ipari gyakorlatban is alkalmazott elemek használatával egy 5 munkaállomásos gyártósort modellez.
mps.jpg

Hidraulika laboratórium

A hidraulikus elem- és rendszertechnikai ismeretek oktatásához rendelkezünk egy Hidraulika oktató teremmel és egy Hidraulika kísérleti laboratóriummal is. A Hidraulika oktató terem az órarend keretei között zajló oktatást hivatott szolgálni, míg a másik laboratórium a hallgatói szakdolgozatok, diplomamunkák és disszertációk megírását segíti. Az alábbi ábra a hidraulikai gyakorlókészletet mutatja.
hidraulika_lab.jpg

Méréstechnikai laboratórium

A laboratórium segíti a méréstechnikai ismeretek elsajátítását és az oktatáshoz kapcsolódó mérések elvégzését. A hallgatók számára lehetőség nyílik megísmerni pl. a nyúlásmérőbélyeges és piezoelektromos erőmérőcellák, piezoelektromos gyorsulásmérők, induktív elvű szeizmográfok és az optoelektronikai érzékelők működését. Ezen felül a labor lehetőséget biztosít a különböző szerszámgép elemek káros jelenségeinek vizsgálatára és az élettartam jellemzők meghatározására pl. csapágyak és szíjak esetén.
merestechn.jpg

További laboratóriumok:

Precíziós szerszámgép laboratórium

Robottechnikai és 3D mérőgép laboratórium

CNC laboratórium

Bosch-Rexroth szervohidraulika laboratórium

A laboratóriumok részletes leírásai itt olvashatók.