Fizikai és Elektrotechnikai Intézet története:

Visszatértünk gyökereinkhez, mivel 1904-ben még Selmecbányán Fizikai-Elektrotechnikai Tanszék néven működött az intézmény. Most pedig személyügyi változások és adminisztratív okokból kifolyólag egyesültünk a Fizika Intézettel. 2019. november 1-től a Fizikai és Elektrotechnikai Intézet (FEI) keretein belül Elektrotechnikai és Elektronikai Intézeti Tanszék (EET) néven működünk tovább. Intézetigazgatónk Dr. Kovács Endre, aki eddig a Fizika Intézet igazgatója volt. Tanszékvezetőnk pedig Dr. Bodnár István lett. 

A Fizikai Intézet rövid története:

A Fizikai Tanszék/Intézet 70 éves története első felének meghatározó személyisége Dr. Szabó János volt, aki 1961-től három szakaszban összesen 16 évig volt a vezetője. Az ő nevéhez fűződik a Tanszék első jelentős tudományos témájának, a magneto-hidrodinamikai áramlásokkal kapcsolatos elméleti kutatásoknak az elindítása és a vezetése is.Az 1980-as években Dr. Szótér László tanszékvezető tevékenysége volt tartós és meghatározó. Az ő működése idején két atomfizikai kutatólaboratórium és egy elsősorban oktatási célokat szolgáló lézerfizikai laboratórium került kialakításra. Az ezt követő időszakból (Dr. Demendy Zoltán, 1996-2004) a számítástechnikai fejlesztések, a hallgatói számítástechnikai labor létrehozása emelhető ki.Az utóbbi 15 évben (Dr. Paripás Béla, 2004-2019)) teljes építészeti felújítás történt, új kísérleti bemutató terem került kialakításra (teljes berendezéssel). Tudományos téren kiemelhető az elektronspekrometriai labor koincidencia berendezésének és a lézer labor lézerinterferometrikus berendezéseinek a létrehozása ill. fejlesztése, új nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Az időszak végére az oktatóink létszáma (a megelőző évtizedek súlyos csökkenései után) stabilizálódott, összetételében megfiatalodott. A tanszékünk 6 éve szerveződött intézetté.

 

Az Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet rövid története:

Az intézet gyökerei még Selmecbányára nyúlnak vissza, ahol 1904-ben alapították meg Fizikai-Elektrotechnikai Tanszék néven. Az I. világháború után a tanszék Sopronba költözött. A tanszék 1947-ben Sopronban különvált Fizikai és Elektrotechnikai Tanszékekre. Az Elektrotechnikai Tanszék a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1950-ben alapított Elektrotechnikai Tanszékkel 1959-ben egyesült. A 70-es és 80-as években az oktatás és a kutatás az elektronika, mikroelektronika és méréstechnika irányában bővült. Ez a változás a tanszék nevében is megjelenítésre került, létrejött az Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. A tanszék 1989-ben csatlakozott a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán alapított Informatikai Intézethez, majd az informatikai és a villamos oktatás jelentős megerősödése miatt az Automatizálási Tanszékkel 1998-ban megalapította a Villamosmérnöki Intézetet. Az intézet igazgatói: 1998-99 Prof. Dr. hc. Dr. Szarka Tivadar, 1999-2006 Prof. Dr. habilAjtonyi István. A tanszék 2007-2013 között önállóan végezte munkáját, majd 2013. nov. 1-től ismételten megalakult a Villamosmérnöki Intézet két alapító tanszékkel. Az intézet első igazgatója Dr. Kovács Ernő volt, majd 2014-től Dr. Czap László vette át a vezetést. 2016. szeptember 1-től önálló intézetté alakult, 2019-ig Dr. Blága Csaba vezette az Intézetet, 2019-ben Dr. Tóth Lajos, 2019-től pedig Dr. Bodnár István látja el a tanszékvezetői feladatokat.

Korábbi tanszékvezetők:

Boleman Géza 1904-1947 Selmecbánya, Sopron
Dr. Simonyi Károly 1947-1954 Sopron
Vörös Imre 1954-1959 Sopron
Fischer György 1950 (őszi félév) Miskolc
Csáki Frigyes 1951 (tavaszi félév) Miskolc
Uray Vilmos 1951-1976 Miskolc
Dr. Szarka Tivadar 1976-1979, 1995-1999 Miskolc
Dr. Szentirmai László 1979-1995 Miskolc
Dr. Kovács Ernő 1999-2014 Miskolc
Dr. Blága Csaba 2014-2019 Miskolc
Dr. Tóth Lajos 2019 Miskolc
Dr. Bodnár István 2019- Miskolc

Érsek Dénes: Az Elektrotechnikai Tanszék története (1974-ig)

20180716_141039_old.jpg