A Fizikai és Elektrotechnikai Intézet oktatási tevékenysége

Fizika Tanszék:

A fizika a műszaki tudományok alapja, ezért természetes, hogy mindhárom műszaki kar minden mérnöki szakán tanítunk fizikát. Ezeken túlmenően az Egészségtudományi Karon is tanítunk Modern fizikát. A saját karunkon a gépészmérnöki szakon teljes az oktatási palettánk (kifutó hagyományos egyetemi szintű képzés, BSc képzés, MSc képzés, FSZ képzés, PhD képzés). A Kar hat mérnöki alapszakján a fizika oktatása az első félévben A fizika története tárggyal kezdődik. Ezt követően két félév alapfizikát oktatunk. Egyes szakokon csak egy féléves az alapfizika, de ott speciális fizika tantárgyunk (Fénytan – színdinamika, Nukleáris fizika) is van. Az MSc szakokon a modern fizika különböző részeit oktatjuk, a most induló villamosmérnök MSc szakon két tantárgyunk (Az információtechnika fizikai alapjai, Elektrodinamika) is lesz. A Tanszék által meghirdetett választható tantárgyak iránt az utóbbi években megnőtt az érdeklődés. Különösen sokan választják a Műszaki lézerfizikát, amelynek keretében a lézerműködés fizikai alapjai mellett a legfontosabb alkalmazásaikat is oktatjuk.

Nemzetközi kapcsolatok:

Intézetünk kapcsolatban áll a Ljubljana-i Jozef Stefan Intézettel (Szlovénia). Az utóbbi tíz évben kutatási kapcsolatunk és közös publikációink voltak még az Ukrán Tudományos Akadémia Elektronfizikai Intézetével (Ungvár), az Oului Egyetemmel (Finnország), a Stockholmi Egyetem (Svédország) Atomfizikai Tanszékével, a Loughborough-i egyetemmel (Nagy Britannia) és az Afyon Egyetemmel (Törökország).

 

 

Elektrotechnikai és Elektronikai Tanszék:

Az intézet az oktatásban a BSc alapszak, MSc szak és doktori képzés szintjein különböző képzési formákban (nappali és levelező tagozat) érdekelt. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar (GÉIK) egyes alap-és mesterképzési szakjain túl előadásokat tartunk a Műszaki Földtudományi Kar hallgatói számára is.

Főbb oktatási területek:

Általános képzési területeken: elektrotechnika, elektronika, méréstechnikaSpeciális oktatási területeken: villamosságtan, villamos energetika, villamos biztonságtechnika, villamos művek, automaták és védelmek, megújulóenergiaforrások villamos egységei, gépek és hajtások, teljesítményelektronika, elektronika, metrológia, számítógéppel támogatott méréstechnika, elektronikai tervezés és gyártás, EMC.

Főbb oktatott szakok:

Speciális szakmai oktatást folytatunk a Villamosmérnöki alap és mesterszak, a Mechatronikai mérnöki alapszak és az Energetikai mérnöki alapszakon.Általános szakmai oktatást folytatunk a Gépészmérnöki BSc és MSc szakokon, a Mechatronikai mérnöki MSc szakon, a Mérnök informatikus BSc és MSc szakokon, valamint egyéb mérnökszakokon kisebb volumenben.

Nemzetközi oktatási kapcsolatok:

Szerződéses ERASMUS kapcsolatok kölcsönös hallgatói és oktatói cserére:

ERASMUS hallgatókat fogadunk még egyéb egyetemekről is, így Spanyolország és Törökország több egyeteméről.

Villamosmérnöki BSc

Villamosmérnöki MSc

 Egyéb információ a GÉIK honlapján