Fizika Tanszék:

Kísérleti téma:

Elektron-atom ütközések vizsgálata koincidencia elektron-spektrometriával. Az elektron-atom ütközésből származó elektronok energia- és szögeloszlását hengertükrös elektrosztatikus elektronspektrométerrekkel vizsgáljuk. A vizsgált fizikai folyamatok: atomok belső héj ionizációja és gerjesztése, Auger-elektronok eloszlása és csúcsalakja, ütközés utáni kölcsönhatás, fotoionizációt követő Auger-folyamat. Az elmúlt évek fejlesztései lehetővé teszik, hogy koincidencia technikával egyetlen elemi atomi folyamatból származó két elektront (pl. Auger- és ionizációs elektront) egyidejűleg detektáljunk. Az „egyidejűség” valójában 1 ns (10-9 s) időfelbontású detektálást jelent. A koincidencia mérések igen hosszú idejű mérések, mert egy elemi folyamatból származó mindkét elektron detektálásának kicsi az esélye (a mi rendszerünkben percenként néhány esemény). A méréseinkkel – amelyek 2005 óta folyamatosan zajlanak – nemesgáz atomok külső- és belső-héj folyamatait tanulmányozzuk, különös tekintettel a belső héj gerjesztést követő Auger-folyamatra és az egyszerre zajló folyamatok közötti kvantummechanikai interferenciára. Kutatók: Dr. Paripás Béla, Dr. Palásthy Béla.

 

Elméleti témák:

Számítógépes szilárdtesfizika. Erősen kölcsönható elektronrendszerek alapállapotának meghatározása: közelítésmentes eredmények tetszőleges erősségű Hubbard-kölcsönhatás esetére. Mágneses multirétegek és nanorészecskékből álló rendszerek dinamikájának analitikus vizsgálata és numerikus szimulációja. Kutató: Dr. Kovács Endre

Asztrofizika és általános relativitáselmélet. Kompakt kettősrendszerek által keltett gravitációs hullámok, gravitációs hullámok detektálása, jelkereső algoritmusok, kompakt asztrofizikai objektumok tulajdonságainak leírása és mérése, fekete lyukak akkréciós korongjának vizsgálata. A kutatási témák egy részében együttműködünk a Wigner Kutatóközpont munkatársaival. Kutatók: Dr. Majár János és Dr. Pszota Gábor

Elektrotechnikai Elektronikai Tanszék