2022. december 5. (hétfő) 20:33

Elektrotechnikai és Elektronikai Szeminárium 2022

Jelen kiadványban az Elektrotechnikai és Elektronikai Szeminárium 2022 című konferencia 2022. december 2-án elhangzott előadások írásos anyagai olvashatók, amely konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe 2022. évi rendezvénysorozatának részeként került megszervezésre.

Elektrotechnikai és Elektronikai Szeminárium 2022

Konferencia Előadásai

Miskolc, 2022. december 2.

 kĂŠp_2022-12-08_204236875.png

Miskolc, 2022
ISBN 978-963-358-279-4

Előszó

A Miskolci Egyetem számos közleményt jelentet meg, amelyek évtizedek óta hozzájárulnak a tudományos élet fejlődéséhez. E fejlődéshez csatlakozva az Elektrotechnikai és Elektronikai Szeminárium 2022 című konferencia előadásaiból készült publikációk elektronikus kiadványa a villamosmérnöki tématerületen folytatott kutatómunkák legújabb közleményeit tartalmazza.

A Miskolci Egyetem számos közleményt jelentet meg, amelyek évtizedek óta hozzájárulnak a tudományos élet fejlődéséhez. E fejlődéshez csatlakozva az Elektrotechnikai és Elektronikai Szeminárium 2022 című konferencia előadásaiból készült publikációk elektronikus kiadványa a villamosmérnöki tématerületen folytatott kutatómunkák legújabb közleményeit tartalmazza. A szeminárium szervezőbizottsága fontos feladatának tekinti a villamosmérnökség különböző szakágain folyó tudományos publikációs tevékenységnek színvonalas publikálási lehetőséget biztosítani. A színvonalat a szervezőbizottság azzal is biztosítani kívánja, hogy a kötetben  megjelenő valamennyi cikk alapos lektorálási folyamaton és szerkesztőbizottsági értékelésen megy keresztül. A publikálásra elfogadott cikkek magas színvonalának az is záloga, hogy a cikkek lektorálásánál minden esetben  örekedtünk az adott szakterületen elismert, és független kutatót, szakértőt felkérni. A lektorok észrevételeit a szerzők megkapták, ezzel is elősegítve a minőségi publikáció megjelenését. A lektorálás alapos és  szakmailag igényes elvégzése nem kis feladatot ró a felkért lektorokra, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki valamennyi közreműködő lektornak.


A kiadvány – a címének és küldetésének megfelelően – jól tükrözi azt a szerteágazó tudományos tevékenységet, amely a villamosmérnöki tudományok területén folyik. A folyóiratban közreadott cikkek egyaránt lefedik a klasszikus villamosmérnöki területeket, így a villamos- és erőmű energetikát, az elektronikai tervezést és gyártást, az automatizálást és infokommunikációt, valamint a jármű- és teljesítményelektronika legkülönbözőbb területeit, de számos cikket találunk a környezetvédelem és a gépészeti tudományok témaköreiből is.

Feltétlenül meg kell említenünk, hogy a kiadvány kiemelt célja lehetőséget teremteni a villamosmérnöki tudományok területén tevékenykedő, műszaki tudományos kutatást folytató egyetemi hallgatók, oktatók és a tudományterületet művelő szakemberek számára az aktuális munkáik, kutatási eredményeik bemutatására, ezzel elősegítve a szakmai fejlődésüket.

Jelen kiadványban az Elektrotechnikai és Elektronikai Szeminárium 2022 című konferencia 2022. december 2-án elhangzott előadások írásos anyagai olvashatók, amely konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe 2022. évi rendezvénysorozatának részeként került megszervezésre.

A teljes kiadvány ezen a linken tekinthető meg.

Kelt: Miskolc, 2022. december 2.

Szervező- és Tudományos Bizottság

Vissza