Váradiné habil Dr. Szarka Angéla

tudományos főmunkatárs

Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet

E-mail: angela.varadi@eiki.hu
Telefonszám: 13-20