KÉPZÉSEK


Az Intézet oktatási tevékenysége a BSc, MSc és PhD képzésre egyaránt kiterjed. Az alapszintű gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, járműmérnöki és logisztikai mérnöki képzésében az Intézet jelentős szerepet lát el olyan tantárgyak oktatása révén, mint a Gépészmérnöki alapismeretek, Géprajz, vagy a Gépelemek I-II. A szakirányos hallgatók olyan tantárgyakat hallgathatnak, mint például a Kenés és tömítés, Zajvédelem, vagy a Gépészeti tervezés módszerei, a Termékfejlesztés alapjai, a Kenés és tömítés és a Műszaki akusztika
Az MSc képzésben résztvevők számára az Intézet olyan kurzusokat indít, mint például a Gépelemek III., a Géprendszerek dinamikája, vagy a Hajtástechnika. Az Intézet gondozásában áll a Gépészmérnöki alapszak BSc képzésében a Géptervező specializáció és a 2008-ban indult Ipari termék- és formatervező mérnök alapszak, valamint az MSc Általános Géptervező specializáció.

A Gép- és Terméktervezési Intézet menedzser hallgatókat is oktat a műszaki rajz, és gépelemek alapjaira.
A Gép- és Terméktervezési Intézet a Gépészmérnöki és Informatikai Karon a BSc képzésben 7, az MSc képzésben 4 szemeszterben oktat. A képzések alapozását segítő tantárgyak magyar angol és német nyelven: Általános géptan, Géprajz, Gépelemek I-II., magyar nyelven Gépelemek III. Választható közismereti tantárgy a Technikatörténet és a Formatervezés. Az Intézet a Gépészmérnöki alapszak BSc képzésében a Géptervező szakirányt és a 2008-ban indult Ipari termék- és formatervező mérnök alapszakot, valamint az MSc Általános Géptervező szakirányt gondozza. Továbbá a Gépészmérnöki, a Műszaki menedzser, az Energetikai mérnök és a Mechatronikai mérnök alapszakon, a Gépészmérnöki mesterszakon vannak tantárgyaink, pl.: A gépészeti tervezés módszerei, Termékfejlesztés alapjai, Kenés és tömítés, Műszaki akusztika, Robotok mechanikus elemeinek tervezése, Műszaki megbízhatóság, Gépek fémszerkezetei, Géprendszerek dinamikája, Gépészeti rezgésdiagnosztika, Zajvédelem, Objektumsemleges tervezésmódszertan, Formatan, Ipari formatervezés, Készségfejlesztő technikák, Gépszerkezettan, tervezés. A Gép- és Terméktervezési Intézetben eddig több mint 780 diplomaterv készült.
A géptervezés és a gépészmérnök hallgatók sokoldalúságát mutatják a R. Bosch Rexroth „Pneumobil” és a R. Bosch Power Tool „Elektromobil” pályázatra épített járművek versenyeredményei is. Segítőik Dr. Bihari János, Dr. Kelemen László és Potyka Attila.

 

Vezetett képzési irányok

A Gép- és Terméktervezési Intézet oktatói a Gépészmérnöki és Informatikai Karon a BSc és MSc képzés minden évfolyamán oktatnak, az Intézet a Gépészmérnöki és Informatikai Karon több specializációt, szakot illetve szakirányt gondoz.

 

Géptervező specializáció (BSc, MSc)

Az általános géptervező szakirány széles ismeretkörben ad meghatározó tudást és ez a széles ismeretkör nem jelenti azt, hogy a mérnök csak tervezőként dolgozhat, hanem hosszabb-rövidebb betanulás után a gyártástól a kereskedésig mindennel sikerrel foglalkozhat akár üzemi mérnökként, akár tudós fejlesztőként.

Az általános géptervezők vonatkozásában a képzés nem objektum- hanem tevékenységorientált, a szakirány közösen hallgatott tárgyain kívül néhány tárgyat a Gépelemek Tanszékétől hallgatnak és diplomatervüket is innen kapják.
A szakirányhoz felvehető kiegészítő szakismeretek: Gépgyártástechnológiai, Elektronikai automatizálási, Gépek és szerkezetek mechanikája, Informatikai, Kerámiák és kompozitok, Menedzsment, Szerkezetek üzemeltetése.
Minden szakirány tanulja a vállalkozási ismeretek blokkjának öt tantárgyát. Az általános géptervezői szakirány nagyban épít a hallgatók önállóságára, amit egyedi feladatok megoldása, a tanszéki számítástechnikai laborban végzett önálló munka jelent, pl. a Pro/ENGINEER, vagy a Solid Edge tervezői rendszerrel.
Az 1998-99 tanévben végzett általános géptervezők mindegyike átlagosan öt-hat állásajánlat között választhatott.
Az "Általános géptervező szakirány"-on eddig huszonegy évfolyam végzett 1976 óta. A diplomatervek témái a hagyományos, de tudományos igényű gépelem-vizsgálatokon kívül különleges tervezési feladatokat is jelentettek, amelyek később diplomaterv pályázatokon díjat is nyertek: hordozható inkubátor, faipari barkácsgép, görgőslánc végszerelő célgép, fogaskerék vizsgáló berendezés, faipari fogazó célgép, autóbusz alváz csatolt futóművének tervezése, forgógémű kiszolgálódaru, célgép szalagelektróda gyártásához, vízturbina axiális csapágya, angolkürt nádlemezét megmunkáló célgép, cementgyári görgős támasz, kábelgyártó kihúzó gép, megfogó tervezése robotokhoz, hidraulikus üregelő készülék.

 

A termékmérnöki szakirány (MSc), Ipari termék- és Formatervező alapszak (BSc)

Az 1996/97-es tanévben indult termékmérnöki szakirány emberközeli gyártmányok és eszközök - mint - termékek tervezésén, fejlesztésén, forgalmazásán keresztül viszi be a gépészmérnöki tudást a társadalmi szükségletek - korábban nem is ismert - területeire.

A termékmérnöki szakismeretek interdiszciplináris területeket nyitnak meg az érdeklődő hallgatók előtt, példák erre - többek között - az automatika, a számítógépes tervezés, a design, a marketing, a terméklogisztika, a terméktervezés módszertana, az innovációs menedzsment, a nemfémes anyagok, a számítógéprendszerek, a megújuló energiaforrások hasznosítása, a műszaki megbízhatóság, a műszaki kerámiák című tantárgyak.
A tanterv előírásai szerint kiegészítő szakismeretekként az elektronikai-automatizálási ismeretek (robottechnika, irányítástechnika, mikroelektronika), vagy a menedzsment ismeretek (marketing, rendszerelemzés, vezetési ismeretek, vezetési és szervezési tréning) választhatók, amelyek emelik a szakirány korszerűségét.
A képzés során egyedi, személyre szóló feladatokkal és folyamatos "tutor"-i együttműködéssel igyekszünk megvalósítani a "DESIGN, BUILD AND TEST" elvet, azaz a piackutatástól a prototípusig terjedő tevékenységsort.
Az 1997/98-as tanévben 9, 1998/99-ben 12 hallgató diplomázott, a diplomatervek témái többek között: női önvédelmi lőfegyver, autóülés, izzólámpa foglalatát ellenőrző berendezés, fokozatnélküli kerékpárhajtás, kerekesszék hajtása és tanulmányterve, festékszóró fúvókamozgatása, szerelő és ellenőrző készülékek, kompakt fénycső lámpatest.