2023. június 20. (kedd) 13:04

Meghívó Matusz-Kalász Dávid munkahelyi vitájára

MEGHÍVÓ

Tájékoztatom, hogy Matusz-Kalász Dávid, a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatójaként elkészítette „Szilíciumkristályos napelemek működését befolyásoló tényezők vizsgálata és állapotfelmérésük módszertana” című PhD értekezését (tudományos témavezető Dr. habil. Bodnár István egyetemi docens).

A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatában előírt munkahelyi vitára  

2023. július 5-én, szerdán 10:00 órai kezdettel kerül sor.

A vita hibrid (személyes és online) formában kerül lebonyolításra. Helye: Miskolci Egyetem, Fizikai és Elektrotechnikai Intézet, Elektrotechnikai és Elektronikai Intézeti Tanszék LIE2 laboratórium, A/3. II. em. 15.  

A vita online (MS Teams) elérhetősége: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3av7Fm7SVicPvs0LWnXkMJLLg8DeaNJM7fj1EZmbYIjxM1%40thread.tacv2/1686809523151?context=%7b%22Tid%22%3a%22c43201f8-7cd8-4144-9080-ec5947253558%22%2c%22Oid%22%3a%22f8724887-4682-463f-970d-3c5ff86a7243%22%7d

Tájékoztatom, hogy a vita alapjául szolgáló dolgozat a itt érhető el.

A Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola működési szabályzata az alábbi linken érhető el: http://geik.uni-miskolc.hu/intezetek/SALYI/content/168/168_9.pdf

A munkahelyi vitára tisztelettel meghívom Önt és munkatársait.  

Tisztelettel: Dr. Kovács Endre
intézetigazgató egyetemi docens

Vissza