2019. augusztus 28. (szerda) 16:21

HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT, HALLGATÓI KUTATÓMUNKA VÉGZÉSÉRE, TRÉNINGEKEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

A pályázat célja
A Miskolci Egyetem, EFOP-3.6.1-16-2016-00011 számú, „Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív
tudásváros A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” című projekt vezetése
ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére,
tréningeken történő részvételre.

Pályázatot nyújthat be az a MSc illetve PhD hallgató, aki
• a pályázat benyújtásakor a Miskolci Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll
• az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja aktív hallgatói jogviszonyát,
• vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – a 4KK 6TM kutatócsoport
munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végezzen hegesztett tartályok
szilárdsági vizsgálata és optimális méretezése vonatkozásában, különös tekintettel az olajipari tároló
tartályokra, a tűzvédelemre, a feszültségekre, deformációkra és egyéb mechanikai jellemzőkre
végeselemes program alkalmazásával, valamint az optimálás lehetőségeire a tömeg- és költség
csökkentésnél, valamint a hatékony optimáló módszerekre. Ezekből cikket ír. Tudományos kutatási,
fejlesztési munkának eredményeit hozzáférhetővé teszi, havonta erről beszámolót készít. Tréningen,
képzésen vesz részt, melynek célja a kutatói pályára való felkészítés.
• az adott képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlaga
lezárt félévenként legalább „4.00” minősítésű legyen.

További részletek: Itt.

Jelentkezési lap itt tölthető le.

 

Vissza