Az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet hallgatói félévközi és félév végi követelményeinek szabályzata a mindenkori tanulmányi szabályzat figyelembevételével.

A  hallgatói követelményrendszer az intézeti honlapon elérhető és megtekinthető.

Tanszék helye: 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/5 épület II. emelet
Intézet honlapja: geik.uni-miskolc.hu/intezetek/EVG
Intézet telefonszáma: +36 (46) 565111 (1939 mellék), +36 (46) 565168

A hallgatónak kötelessége a szabályzatban foglaltakat értelmezni, megérteni és alkalmazni. A hallgatói szabályok nem ismerete a hallgatót nem mentesíti annak betartása alól.

 

A félév végi aláírás megszerzésének feltételei:

 1. Minden képzési formában a félévközi zárthelyi dolgozat pontszáma minimum a maximális pontszám 50%-a.
 2. Számolási és a mérési gyakorlatokon való aktív részvétel és/vagy a végzett munka gondos dokumentálása, valamint jegyzőkönyv készítése kötelező. A jegyzőkönyvnek műszaki értelemben véve rekonstruálható és értékelhető kézzel vagy géppel rajzolt ábrákat és diagramokat kell tartalmaznia. Jegyzőkönyv formai követelményei a tanórákon ismertetésre kerülnek.
 3. Amennyiben a tantárgyaknál külön nem rendelkezünk, az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása kötelező (HKR szerint).
 4. Az esetleges tanulmányi kirándulásokon látottak vagy hallottak alapján jegyzőkönyv készítése és leadása kötelező.
 5. A mérési gyakorlatokról való hiányzás nem megengedett. Hiányzás csak előre nem látható események esetén, hivatalos igazolás formájában fogadható el. Párhuzamos képzés esetén más tanórákra való hivatkozás vagy igazolás nem fogadható el. Jegyzőkönyv csak azoktól a hallgatóktól vehető be, akik teljesítették a jegyzőkönyv témáját részletező gyakorlati órát / mérési gyakorlatot.
 6. Mérési gyakorlatokon való részvétel feltétele a gyakorlati órákat megelőző munkavédelmi oktatás. Az oktatáson jelenléti ív vezetése kötelező.
 7. Konzultációs időpontok az intézeti honlapon és faliújságon megtalálhatók.

 

Pótlási lehetőségek:

 1. Sikertelen zárthelyi minden indoklás és igazolás nélkül is pótolható.
 2. A sikertelen zárthelyi vagy pótzárthelyi vizsgaidőszakban “Aláírás pótlás” formájában pótolható.

 

Gyakorlati jegy vagy vizsga:

 1. A félévközi munkára való tekintettel, megajánlott vizsgajegy adható, amelynek feltételeit az adott tantárgy kommunikációs dossziéja részletezi.
 2. Vizsgajegy hivatalosan kiírt vizsgaidőpontban szerezhető meg, a meghirdetett szóbeli és/vagy írásbeli vizsgaidőpontokban.

 

Zárthelyi dolgozatok általános értékelési rendje a gyakorlati jegyek és a vizsgajegyek vonatkozásában

 1. Azon tárgyak esetén ahol minimum teszt írása kötelező, a tantárgyi követelményeknél ezt külön jelezzük. A szóbeli vagy írásbeli vizsga esetén az eljárás jellemzően egy rövid teszt megírásával kezdődik. A teszt minimum követelménye 80%. Azon hallgatók, akik nem érik el a teszten a szükséges minimumot, azok automatikusan elégtelen (1) minősítést kapnak, és a dolgozat további része nem kerül javításra (szóbeli esetén a szóbelire nem kerül sor). A minimumteszt elégséges szinten való teljesítése nem eredményez automatikus elégséges osztályzatot a vizsgán
  1. A dolgozatok értékelésének szabályai:

   Évközi zárthelyi, pótzárthelyi

   és vizsgazárthelyi

   Érdemjegy
   0-50% elégtelen (1)
   51-65% elégséges (2)
   66-80% közepes (3)
   81-90% (4)
   91-100% jeles (5)

 

TANULMÁNYI és NEPTUN ügyek

A tanszéki vizsgákra való fel- ill. lejelentkezésnek a vizsgát megelőző nap 12 óráig kell megtörténnie! Hallgatói NEPTUN ügyekkel kapcsolatban az ügyintézést a tanulmányi osztályon kell kezdeményezni.

A vizsgaidőszakban a vizsgák számának és azok létszámkeretének növelésére nincs lehetőség, ennek figyelembevételére mindenki legalább egy alkalomra jelentkezzen a szorgalmi időszak végéig.

 FONTOS!

Minden adminisztratív ügyintézés NEPTUN rendszeren keresztül történhet! VIZSGÁKON és ZÁRTHELYIKEN csak a NEPTUN záráskor érvényes listán szereplő személyek vehetnek részt.

A hallgatói alapszabályoktól az egyes tantárgyak eltérhetnek, amelyet az adott tantárgyra vonatkozó kommunikációs dossziéban részletezzük.

A tantárgyi kommunikációs dossziék az intézeti adminisztrációban megtekinthetők.