Az intézetünkben számos tudományterületről választhatnak hallgatóink komplex tervezési feladatot valamint projektfeladat-témát melyet a képzés során továbbvihetnek szakdolgozat vagy diplomamunka feladatként is.

 

 Áramlás és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék témái
 1. Téglalap keresztmetszetű rúd körüli áramlás numerikus modellezése (Dr. Baranyi László)
 2. Áramló közegbe helyezett tandem elrendezésű kör keresztmetszetű rudak körüli áramlás numerikus modellezése (Dr. Baranyi László)
 3. Áramló közegbe helyezett négyzet keresztmetszetű rúd és közeg közti hőátadás numerikus modellezése (Dr. Baranyi László)  
 4. Kör keresztmetszetű rúd körüli nemnewtoni folyadékáramlás numerikus modellezése (Dr. Baranyi László)
 5. Fotovoltaikus használati melegvíz előállító rendszer rendszerhatásfokának növelése MPPT szabályozó fejlesztésével (Szaszák Norbert)
 6. Peltier-modul tranziens karakterisztikáinak laboratóriumi vizsgálata (konzulens: Szaszák Norbert; feltételhez kötött)
 7. Vízszintes tengelyű szélturbina optimális üzemi állapotai (konzulens: Szaszák Norbert; feltételhez kötött)
 8. Porszívó elszívó fej mérése (Dr. Szabó Szilárd)
 9. Szélcsatorna sebességmérő szondájának kalibrációja (Dr. Szabó Szilárd, Farkas András)
 10. Hűtőbútorban lezajló áramlás- és hőtechnikai folyamatok analízise numerikus szimulációval (Dr. Bolló Betti)
 11. Áramlási csatorna energetikai elemzése numerikus modellezéssel (Dr. Bolló Betti) 
 12. Épületmodell vizualizációs vizsgálata (Dr. Bencs Péter)
 13. Gépjárművek motorvédő rácsának hatásvizsgálata a hűtő és motor hűtése szempontjából (feltétel: numerikus szimulációs alapok) (Fodor Béla) 
 14. Gépjármű hűtőventilátorok laboratóriumi vizsgálata szélcsatornában. (Dr. Szabó Szilárd, Dr. Bencs Péter, Farkas András)
 15. Falhatás vizsgálata áramlási csatornába helyezett körhenger esetén. / Blockage effect on flow around a cylinder placed into a channel. (Dorogi Dániel)
 16. Nektar++ programrendszer alkalmazása tompa testek körüli áramlás számítására. / Using the software package, Nektar++ to compute the flow around bluff bodies. (Dorogi Dániel)
 17. Léghűtés és -fűtés alkalmazásának épületenergetikai vizsgálata. (Részletek: Szabványok, kivitelezéshez szükséges szempontok, szükséges adatok, négyzetméterre vetített költségterv a szükséges energiafelhasználás függvényében, stb.. Összehasonlító szempontok kialakítása alternatív fűtés és hűtési rendszerekkel szemben.) (Fodor Béla)
 Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék témái
 1. Merev csőköteges, terelőlemezes hőcserélő művelettani méretezése, csőkötegfalának szilárdsági számítása (Dr. Szepesi Gábor)

 2. Hőátadási folyamatok vizsgálata CFD segítségével (Dr. Szepesi Gábor, Mikáczó Viktória)

 3. Porleválasztó ciklon modell nyomásveszteségének meghatározása mérés segítségével (Dr. Szepesi Gábor)

 4. CAEPIPE végeselemes csőtervező szoftver alkalmazása, csővezetékszakasz méretezése (Dr.Siménfalvi Zoltán, Dr. Szepesi Gábor)

 5. AXISVM9 végeselemes szoftver alkalmazása por- és gázrobbanás veszélyes berendezések tervezésére (szűrő, ciklon, siló, szállítószalag) (Dr. Siménfalvi Zoltán, Dr. Szepesi Gábor)

 6. Vegyipari műveleti számítások UniSim Design szoftver segítségével (Dr. Szepesi Gábor, Kállai Viktória)

 7. Biztonsági szelepen történő átáramlás modellezése numerikus áramlástani szoftver

  segítségével (3D modell alkotás pl. Solid Edge + szimuláció) (Dr. Siménfalvi Zoltán, Dr. Szepesi Gábor)

 8. Statikus és dinamikus terhelésű síklemezek elméleti és kísérleti vizsgálata (Dr. SiménfalviZoltán, Dr. Szepesi Gábor)

 9. Vegyipari műveletek számítások (klasszikus, programozási gyakorlatot igényel) (Dr. Szepesi Gábor, Bokros István)

 10. Rektifikáló kolonna művelettani számítása (szimuláció, analitikus számítás) (Dr. Szepesi Gábor) MSc

 11. Időben változó hőátadás vizsgálata, rendszer hőtani rugalmasságának meghatározása (Dr. Szepesi Gábor) MSc

 12. Vákuum előállítása, barometrikus kondenzátor (Dr. Szepesi Gábor) Msc

 13. Hőcserélő szerkezet hajtóerő számítása (Logaritmus dT, LMTD, NTU) (Dr. Szepesi Gábor) Msc

 14. Fejkondenzátorral ellátott reaktor művelettani és technológiai vizsgálata (Dr. Szepesi Gábor, Venczel Gábor)

 15. Biztonsági szelepek és hasadótárcsák méretezése, illesztése készülékekhez (Dr. Szepesi Gábor)
 16. Keverési folyamatok vizsgálata CFD-vel (Dr. Szepesi Gábor, Petrik Máté)

 17. Vegyipari rendszerek tervezése UniSim Design szoftver segítségével (Kállai Viktória)

 18. Bioetanol üzem műveleti tervezése (Kállai Viktória, Dr. Szepesi Gábor)

 19. Csővezeték hálózatok modellezése. (Bokros István)

 20. Nyomástartó rendszer létesítési engedélyezési eljárásának feladatai, a szükségesdokumentáció összeállítása (Bokros István)
 21. Nyomástartó rendszer használati engedélyezési eljárásának feladatai, a szükségesdokumentáció összeállítása (Bokros István)
 22. Nyomástartó rendszer javítási-átalakítási engedélyezési eljárásának feladatai, a szükséges dokumentáció összeállítása (Bokros István)
 23. Különleges hőcserélők méretezése (Bokros István)
 24. Csővezetékrendszer műszaki felügyeletének megszervezése (Bokros István)
 25. Csővezetékszakasz vizsgálata (felmérés, szilárdsági ellenőrzés, meghibásodás) (Bokros István)
 26. Csővezetékszakasz tervezése (izometria, szilárdsági méretezés, szerelés) (Bokros István)

 27. Hőszigetelés tervezése (Bokros István)

 28. Tárolótartályok szerelése (Bokros István)

 29. Kolonnák emelése és szerelése (Bokros István)

 30. Nyomástartó edények szerkezeti kialakításának hatása a gyártási költségekre (Bokros István)
 31. Hidrogén tárolási lehetőségek vizsgálata (Bokros István)

 32. Gömbtartály méretezése és szerelése (Bokros István)

 33. Eltérések az AD-Merkblatt és az MSZ EN szabványok között (Bokros István)

 34. Hidegtechnológiai berendezések méretezése (Bokros István)

 35. Csővezetékek biztonságtechnikája (Bokros István)

 36. Termálvizet hasznosító technológiai rendszerek vizsgálata (Bokros István)

 37. Termálvizet szállító csővezetékek tervezése (Bokros István)

 38. A nyomástartó edényekre vonatkozó hegesztési előírások (Bokros István)

 39. Állóhengeres, keverős, hőátvitelre alkalmas autokláv tervezése. Készítse el az időszakos hatósági ellenőrzés vizsgálati tervét. Kötelezően választható opciók:

  • Dolgozza fel a nyomástartó berendezés ultrahangos falvastagság ellenőrzésének technikáját

  • Dolgozza fel a nyomástartó berendezés hegesztési varratainak folyadékbehatolásos repedésellenőrzésének technikáját.

  • Dolgozza fel a nyomástartó berendezés hegesztési varratainak ultrahangos repedés ellenőrzésének technikáját.

  • Dolgozza fel a nyomástartó berendezés hegesztési varratainak mágnesezhető poros repedés ellenőrzésének technikáját.

  • Dolgozza fel a nyomástartó berendezés külső, belső szerkezeti ellenőrzésének

   technikáját.

  • Dolgozza fel a nyomástartó berendezés helyszíni szerkezeti anyag ellenőrzésének technikáját.

 40. Adott berendezés (szűrő, ciklon, siló, szállítószalag) porrobbanás elleni védelmének tervezése (Dr. Siménfalvi Zoltán)

 41. Biztonsági szelep időszakos ellenőrzése (Dr. Bene Ferenc - Dr. Léderer Péter)

 42. VGT műhelycsarnok gőz demonstrációs labor kapcsolási vázlatának elkészítése, működésének vizsgálata (Dr. Szepesi Gábor, Dr. Siménfalvi Zoltán)

 43. VGT műhelycsarnok GUNT hőátadás labor mérési programjának elkészítése (Dr. Szepesi Gábor, Dr. Siménfalvi Zoltán)

 44. Hővezetési folyamatok vizsgálata CFD-vel (OpenFOAM) (Dr. Szepesi Gábor)

 45. Fluidizáció kísérleti és szimulációs (CFD) vizsgálata (Dr. Szepesi Gábor)

 46. Nyomástartó rendszerek biztonságtechnikai elemzéséhez használható módszerek (Dr.Siménfalvi Zoltán)

 47. Falazó termékek fejlesztése, hővezetési és szilárdsági képességeinek optimálása (Dr.Siménfalvi Zoltán, Dr. Szepesi L. Gábor)

 48. Por- és gázrobbanás lefúvatására alkalmas berendezések vizsgálata (Mikáczó Viktória)

 49. Tartályalátámasztó keret optimálása (Dr. Jármai Károly)

 50. Acélszerkezetek tűzvédelemi tervezése (Dr. Jármai Károly)

 51. Acélsilók optimális méretezése (Dr. Jármai Károly)

 52. Csőköteges hőcserélők optimálása (Dr. Jármai Károly, Petrik Máté)

 53. Gázok CO2 tartalmának leválasztása abszorpciós eljárással (Dr. Szamosi Zoltán)

 54. Biomassza pörkölése során képződő pirogáz hasznosítás lehetőségének vizsgálata (Dr. Szamosi Zoltán)

 55. Fluidizációs kísérleti berendezés szabályzásának kialakítása (Dr. Szepesi Gábor, Dr. Szamosi Zoltán)

 56. Nátrium klorát katalitikus termikus semlegesítéséhez szükséges növelt hatékonyságú katalizátorok kutatása és innovatív fejlesztése – Félüzemi kísérletek tervezése c. főtéma különböző részfeladatai:alapanyag választás, korróziós jelenségek elemzése;áramlástani, hőtani, anyagátadási vizsgálatok;méretnövelés, hasonlóságelmélet, modellelmélet alkalmazás