2019. augusztus 28. (szerda) 16:25

HALLGATÓI ÖSZÖNDÍJ PÁLYÁZAT, HALLGATÓI KUTATÓMUNKA VÉGZÉSÉRE, TRÉNINGEKEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

A pályázat célja
A Miskolci Egyetem, EFOP-3.6.1-16-2016-00011 számú, „Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív
tudásváros A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” című projekt vezetése
ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére,
tréningeken történő részvételre.

Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be az a MSc illetve PhD hallgató, aki

• a pályázat benyújtásakor a Miskolci Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll
• az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja aktív hallgatói jogviszonyát,
• vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – a 4KK 6TM kutatócsoport
munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez szendvicspanelek, kompozit
fedőréteggel és méhsejtvázas maggal statikus és dinamikai viselkedésének meghatározása kapcsán,
különös tekintettel az optimálás lehetőségeire. Feladat statikus és dinamikai mérések és
végeselemes számítások elvégzése. Ezekből cikket ír. Tudományos kutatási, fejlesztési munkának
eredményeit hozzáférhetővé teszik, havonta erről beszámolót készít. Tréningen, képzésen vesz részt,
melynek célja a kutatói pályára való felkészítés.
• az adott képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének tanulmányi
átlaga lezárt félévenként legalább „4.00” minősítésű legyen.

További részletek: Itt.

Jelentkezési lap itt tölthető le.

Vissza