2020. november 16. (hétfő) 20:09

Hallgatói ösztöndíjpályázatok

A Miskolci Egyetem, EFOP-3.6.1-16-2016-00011 számú, „Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív
tudásváros A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” című projekt vezetése
ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére,
tréningeken történő részvételre.

Az alábbi linkeken letölthető a pályázati kiírás:

2020.12.01 - 2020.12.31 időintervallumra:

Pályázati kiírás #1

Pályázati kiírás #2

2021.01.01 - 2021.01.31 időintervallumra:

Pályázati kiírás #1

Pályázati kiírás #2

 

Beadási határidő: 2020.11.20

A pályázati anyaghoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
• Kitöltött, aláírt jelentkezési lap
• Tanulmányi átlag igazolása (NEPTUN-Tanulmányok/Tanulmányi átlagok)

A pályázatok értékelése egy egyfordulós pályázati rendszerben dől el, a kiválasztás alapja a tanulmányi átlag,
illetve a Kiválósági Központ vezetőjének támogatási javaslata az elbírálás során.
A pályázat kizárólag személyesen nyújtható be a Kiválósági Központ vezetője részére.
A pályázattal elnyerhető támogatás
A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt
bankszámlára történő folyósításáról a felsőoktatási intézmény gondoskodik, adott pályázat terhére. A
támogatás összege 60 ezer Ft/hó.

Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

Támogatást kizáró okok
• A pályázó nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal.
• A pályázó nem első alkalommal létesített államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben,
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt.
• A pályázó költségtérítéses képzésben tanul.
• A pályázó a pályázati dokumentációban tett nyilatkozata ellenére nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatott.
• A pályázó hiányosan adta le pályázati anyagát.

Amennyiben a fenti okok közül bármelyik teljesül, a pályázatot az elbírálásból ki kell zárni.

 

Sikeres és eredményes pályázást kívánunk!

Vissza