2022. április 26. (kedd) 16:50

Kállai Viktória PhD dolgozatának műhelyvitája

Tájékoztatom, hogy

Kállai Viktória,

a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatójaként elkészítette

„Elválasztási technológia elmélet és szimulációs vizsgálata”

című PhD értekezését (tudományos vezetők Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi docens, Prof. Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár).  

A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatában előírt munkahelyi vitára  

2022. május 10-én, kedd 11:45 órai kezdettel

kerül sor. A vita online módon lesz megtartva MS Teams felületen.  

A vita elérhetősége: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg2ODY1MjAtYzgyNy00YmVlLWIzODYtYTljOGY0ZjUxMWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c43201f8-7cd8-4144-9080-ec5947253558%22%2c%22Oid%22%3a%222074ccf5-5de5-4372-9939-1888fff872a0%22%7d

 

A dolgozat az alábbi linken érhető el: Phd értekezés - műhelyvita

 

Vissza