2022. május 4. (szerda) 08:40

Nagy Szilárd PhD értekezésének munkahelyi vitája

MEGHÍVÓ

Tájékoztatom, hogy

Nagy Szilárd,

a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatójaként elkészítette

„Evolúciós módszerek alkalmazása a szerkezet optimálásban” c

ímű PhD értekezését (tudományos vezetők Prof. Dr. Jármai Károly egyetemi tanár, Dr. Baksa Attila egyetemi docens).

A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatában előírt munkahelyi vitára

2022. május 20-án, pénteken 9:00 órai kezdettel

kerül sor. A vita online módon lesz megtartva MS Teams felületen.

A vita elérhetősége:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTy_yHm20OjCnI4lL1pYsIaFfxcmz-noyewl0tRVv5341%40thread.tacv2/1651700224496?context=%7b%22Tid%22%3a%22c43201f8-7cd8-4144-9080-ec5947253558%22%2c%22Oid%22%3a%2208df1483-211e-4dbc-b9df-f3bb09363dd5%22%7d

Tájékoztatom, hogy a vita alapjául szolgáló dolgozat itt elérhető:

Nagy Szilárd - PhD értkezés

A Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola működési szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://geik.uni-miskolc.hu/intezetek/SALYI/content/168/168_9.pdf

A munkahelyi vitára tisztelettel meghívom Önt és munkatársait.

Tisztelettel  

Dr. Bencs Péter intézetigazgató, egyetemi docens

 

 

 

Vissza