2022. május 26. (csütörtök) 12:06

Buta Singh PhD dolgozatának műhelyvitája

Tájékoztatom, hogy Buta Singh, a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatójaként elkészítette

„EFFECT OF MIXING REGIMES AND IMPELLER GEOMETRY ON BIOGAS YIELD IN AN ANAEROBIC DIGESTER”

című PhD értekezését

(tudományos vezetők Dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi docens, Dr. Szamosi Zoltán egyetemi docens).  

A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatában előírt munkahelyi vitára  

2022. június 14-én, kedd 13:00 órai kezdettel

kerül sor. A vita online módon lesz megtartva MS Teams felületen.  

A vita elérhetősége:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQxYmEwM2MtMjI4MC00ZGRkLTg5MmEtNTAyZjdkOWQzNDEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c43201f8-7cd8-4144-9080-ec5947253558%22%2c%22Oid%22%3a%222074ccf5-5de5-4372-9939-1888fff872a0%22%7d

 

A PhD dolgozat itt elérhető.

Vissza