2022. december 1. (csütörtök) 20:32

Mikáczó Viktória PhD értekezésének munkahelyi vitája

MEGHÍVÓ 

Tájékoztatom, hogy Mikáczó Viktória, a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatójaként elkészítette

„Robbanás elleni védelemmel ellátott rendszerek elméleti, szimulációs és kísérleti vizsgálata”

című PhD értekezését (tudományos vezetők Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi tanár és Dr. habil. Szepesi L. Gábor egyetemi docens). 

A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatában előírt munkahelyi vitára 

2022. december 14-én, szerdán 11:00 órai kezdettel kerül sor.

 

A vita hibrid (személyes és online) formában kerül lebonyolításra.

Helye: Miskolci Egyetem, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, A/3. II. em. 206. 

A vita online (MS Teams) elérhetősége:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af111ce2a37e848fd96a77a7280f6cafc%40thread.skype/1669721935324?context=%7b%22Tid%22%3a%22c43201f8-7cd8-4144-9080-ec5947253558%22%2c%22Oid%22%3a%22fae3b085-f3ba-498e-9f0d-c204d9f7b7e8%22%7d

Tájékoztatom, hogy a vita alapjául szolgáló dolgozat ITT elérhető.

A Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola működési szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://geik.uni-miskolc.hu/intezetek/SALYI/content/168/168_9.pdf

A munkahelyi vitára tisztelettel meghívom Önt és munkatársait. 

Tisztelettel 

Dr. Bencs Péterintézetigazgató

egyetemi docens 

Vissza