2023. március 20. (hétfő) 14:22

Mohammed Hameed Radhi Alktranee PhD értekezésének munkahelyi vitája

MEGHÍVÓ 

Tájékoztatom, hogy Mohammed Hameed Radhi Alktranee, a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatójaként elkészítette

„INCREASE THE EFFICIENCY OF THE HYBRID PHOTOVOLTAIC THERMAL SYSTEM”

című PhD értekezését (tudományos vezetők Dr. Bencs Péter egyetemi docens). 

A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatában előírt munkahelyi vitára 

2023. április 12-én, szerda 10:00 órai kezdettel kerül sor.

 

A vita hibrid (személyes és online) formában kerül lebonyolításra.

Helye: C/2. labor, északi oldal, 2. hajó, 2. emelet, 204. (GPS: 48.081016, 20.762421).

A vita online (MS Teams) elérhetősége:

hhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:a96fe7e2002c4015b7fb4d6b5fac6bca@thread.skype/1679318447181?context=%7B%22Tid%22:%22c43201f8-7cd8-4144-9080-ec5947253558%22,%22Oid%22:%226021c894-6696-4e94-92ad-537dd11ac106%22%7D

Tájékoztatom, hogy a vita alapjául szolgáló dolgozat az EVGI intézeti honlpaon ITT elérhető.

A Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola működési szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://geik.uni-miskolc.hu/intezetek/SALYI/content/168/168_9.pdf

A munkahelyi vitára tisztelettel meghívom Önt és munkatársait. 

 

Tisztelettel, Dr. Bencs Péter intézetigazgató, egyetemi docens 

Vissza