Történet

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék
A Tanszéket az Oktatásügyi Minisztérium az 1951. évi 26. számú törvényerejű rendelettel hozta létre a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán Gépüzemtani Tanszék megnevezéssel. A Tanszék neve oktatási és kutatási profiljának átalakulása után 1965. március 15-étől Áramlás és Hőtechnikai Gépek Tanszékére változott. A Tanszék vezetői: Lancsarics Alajos (1951-1963), Dr. Vida György (1962-1963), Dr. Czibere Tibor (1963-1988), Dr. Nyíri András (1988-1996), Dr. Szabó Szilárd (1996-2016), Dr. Bencs Péter (2016-).
2013-tól a Vegyipari Gépek Tanszéke és az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet keretében intézeti tanszékekként működnek tovább.
Az elmúlt évtizedben sikeres HEFOP, TIOP és TÁMOP pályázatok keretében megújult a Tanszék teljes infrastruktúrája és az oktatási-kutatási feltételek ugrásszerűen javultak.

Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék
Az észak-magyarországi régióban az 1950-es években végbement rohamos vegyipari fejlődés szükségszerűen hozta létre a vegyipari gépészmérnök képzést, a Vegyipari Gépek Tanszékét. Az Oktatási Miniszter rendelete alapján 1962. augusztus 1-én alakult meg a Vegyipari Gépek Tanszéke. A tanszéki alapítással egyidejűleg Dr. Fábry Györgyöt bízták meg a tanszékvezetői feladatok ellátásával. Az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek fokozatosan alakultak ki. A képzés 1962 szeptemberében a III. évfolyamon a Fizikai kémia és Vegyipari gépek és műveletek tantárgyak oktatásával kezdődött. Egyes tantárgyak kialakítását és oktatását neves külső, ipari szakemberek végezték (Dr. Somló György, Keresztes János, Dr. Szabó Mihály, Dr. Takács István, Dr. Grega József, Halmai István). Az első vegyipari gépészmérnöki diplomát 39 fő 1965-ben vette át. A felmerült igényekkel összhangban a tanszéken 1965-ben indult meg a két lépcsős vegyipari gépészmérnök képzés.