Az intézet tanszékei

 

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék
A Tanszéket az Oktatásügyi Minisztérium az 1951. évi 26. számú törvényerejű rendelettel hozta létre a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán Gépüzemtani Tanszék megnevezéssel. A Tanszék neve oktatási és kutatási profiljának átalakulása után 1965. március 15-étől Áramlás és Hőtechnikai Gépek Tanszékére változott. A Tanszék vezetői: Lancsarics Alajos (1951-1963), Dr. Vida György (1962-1963), Dr. Czibere Tibor (1963-1988), Dr. Nyíri András (1988-1996), Dr. Szabó Szilárd (1996-2016), Dr. Bencs Péter (2016-).
2013-tól a Vegyipari Gépek Tanszéke és az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet keretében intézeti tanszékekként működnek tovább.
Az elmúlt évtizedben sikeres HEFOP, TIOP és TÁMOP pályázatok keretében megújult a Tanszék teljes infrastruktúrája és az oktatási-kutatási feltételek ugrásszerűen javultak.

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék
Intézeti tanszékvezető: Dr. Bencs Péter okleveles gépészmérnök, egy. docens, PhD.
A Tanszéket az Oktatásügyi Minisztérium az 1951. évi 26. számú törvényerejű rendelettel hozta létre a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán Gépüzemtan Tanszék megnevezéssel. A Tanszék neve oktatási és kutatási profiljának kialakulása után 1965. március 15-étől Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszékére változott. Első vezetője Lancsarics Alajos (1903-1963) volt, 4 tanársegéd, 1 szakmunkás és 1 gépírónő alkotta a személyzetet. Lancsarics Alajos 1962-ben súlyosan megbetegedett és ezért ideiglenes jelleggel Dr. Vida György vette át a Tanszék irányítását. Lancsarics Alajos 1963-ban bekövetkezett halála után Dr. Czibere Tibor került a Tanszék élére, aki korábban a Ganz-Mávag Központi Vízgéptervező Irodájában kutatómérnöki beosztásban dolgozott. Dr. Czibere Tibort 1988-ban oktatási miniszternek nevezték ki. A tanszékvezetői székben Dr. Nyíri András lépett a helyére. Ő szintén a Ganz-Mávagból érkezett, ahol a Vízgép és Kompresszor Tervezési Főosztály vezetője volt. 1996-ban betöltötte 65. életévét és emiatt leköszönt megbízatásáról. Utóda Dr. Szabó Szilárd lett, aki 20 évig töltötte be ezt a pozíciót. Jelenlegi tanszékvezető Dr. Bencs Péter egyetemi docens.

Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék
Az észak-magyarországi régióban az 1950-es években végbement rohamos vegyipari fejlődés szükségszerűen hozta létre a vegyipari gépészmérnök képzést, a Vegyipari Gépek Tanszékét. Az Oktatási Miniszter rendelete alapján 1962. augusztus 1-én alakult meg a Vegyipari Gépek Tanszéke. A tanszéki alapítással egyidejűleg Dr. Fábry Györgyöt bízták meg a tanszékvezetői feladatok ellátásával. Az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek fokozatosan alakultak ki. A képzés 1962 szeptemberében a III. évfolyamon a Fizikai kémia és Vegyipari gépek és műveletek tantárgyak oktatásával kezdődött. Egyes tantárgyak kialakítását és oktatását neves külső, ipari szakemberek végezték (Dr. Somló György, Keresztes János, Dr. Szabó Mihály, Dr. Takács István, Dr. Grega József, Halmai István). Az első vegyipari gépészmérnöki diplomát 39 fő 1965-ben vette át. A felmerült igényekkel összhangban a tanszéken 1965-ben indult meg a két lépcsős vegyipari gépészmérnök képzés.

Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék

Intézeti tanszékvezető: Dr. Siménfalvi Zoltán okleveles gépészmérnök, egy. docens, PhD.

Tanszéki infrastruktúra

A tanszék oktatási és kutatási feladataihoz elengedhetetlen infrastruktúrális hátterét a műhelycsarnokban lévő laboratórium és az oktatási épületben található helyiségek alkotják, amelyek az elmúlt évtizedben szinte kivétel nélkül megújultak.
A korábbi évtizedekben kialakított műhelycsarnokban a klasszikus forgácsoló és hegesztő gépeken túl laboratóriumi berendezések találhatók meg:

  • vegyipari alapműveletek: szűrés, keverés, bepárlás, fluidizáció, desztilláció, abszorpció,
  • biztonságtechnika és szilárdsági vizsgálatok: biztonsági szelep működés vizsgálat, feszültségmérés nyúlásmérő bélyegekkel.

A tanszéki infrastruktúra megújulása fejlesztési projekteken keresztül és a vállalatok fejlesztési (korábban szakképzési) támogatása segítségével valósult meg.
A tanszék az elmúlt időszakban több vállalattól kapott fejlesztési támogatást (Audi Hungária Kft., BorsodChem Zrt., Bunyik László egyéni vállalkozó, Chinoin Zrt., Csavar és Húzottárú Zrt., Electrolux Lehel Kft., ÉMK Kft., GE Hungary Kft., Lear Corporation Hungary Kft., Mátra Cukor Zrt., Miskolci Vasipari Zrt., Paksi Atomerőmű Zrt., Robert Bosch Power Tool Kft., Samsung Electronics Zrt., Trans Lex Work Kft., TVK Nyrt.), csak az elmúlt öt évben 68 millió forint összegben. A támogatást a fejlesztési projektek önrészére és nagyobb részt laboratóriumi eszközök, szoftverek, beszerzésére fordítottuk.

Jelentősebb laboratóriumi fejlesztéseink:

  • mérő, adatgyűjtő rendszerek (SPIDER), távadók és érzékelők (nyomás, hőmérséklet, elmozdulás, erő, hőmérséklet, gyorsulás), nagypontosságú kalibráló manométer sorozat,
  • hőkamera, rezgés analizátor, UH falvastagság mérő és repedés vizsgáló, rázógép és szita sorozat, síklemez alakváltozást vizsgáló labor, Certuss gőzfejlesztő, precíziós mérlegek, gőz-demonstrációs labor, nedvesség mérő,
  • tervező és szimulációs szoftverek (Equist Weld, Visual Vessel Design, ADINA, CFDesign, NOD32, AUTOCAD, Solidedge, Caepipe, CADMATIC Plant Design, FLACS/DESC, SC/TETRA, GABI, CHEMCAD, Unisim Design, HYSYS),
  • számítástechnikai és audiovizuális eszközök (nyomtatók, plotter, projektorok, számítógépek), szabványok.

Több sikeres egyetemi és kari fejlesztési pályázat részeseként a tanszék helyiségei és bútorzata újult meg, továbbá több nagy értékű demonstrációs laboreszközt szereztünk be. A HEFOP-4.1.2. projektből a műhelycsarnok építészeti felújítási munkái és klimatizálása valósult meg (9,3 MFt – 10,25% önrész). A TIOP 1.3.1. Épített infrastruktúra fejlesztése projektből az A/4 épületben található irodákat, könyvtárt és hallgatói termeket fejlesztettük (34,6 MFt – 5,22% önrész). Kialakítottunk két 30 fős oktatótermet (akusztikai fejlesztéssel, táblákkal, audiovizuális rendszer kiépítéssel, bútorzattal), számítógépes laboratóriumot (20 fő előadóterem + 20 számítógépes munkaállomás, 1 szerver, táblákkal, audiovizuális rendszer kiépítéssel, bútorzattal). Minden helyiségben nyílászáró, bútorzat, víz, gáz, burkolat, elektromos és informatikai hálózat csere, festés, és a műhelycsarnok műgyanta burkolása valósult meg.

A TIOP 1.3.1. Laboratóriumok fejlesztése projekt-ből az alábbi nagy értékű eszközöket szereztük be (45,4 MFt – 6,1% önrész):

  • Magyarországon egyedülálló KÜHNER 20 literes robbanás vizsgáló berendezés vezérlő szoftverrel, a porok / gázok / gőzök / ködök vizsgálatáról szóló MSZEN 26184 és 13673 szabványsorozatban hivatkozott viszgáló eszköz.
  • Hőátadás demonstrációs labor (hőcserélő alapmodul számítógépes kommunikációval, cső a csőben hőcserélő modul, lemezes hőcserélő modul, csőköteges hőcserélő modul, duplikátor keverőelemmel modul, mérő-adatgyűjtő szoftver, kondenzációt bemutató egység mérő-adatgyűjtő szoftverrel).

A tanszék a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt-vel együttműködve fejlesztett ki és üzemeltet 1982 óta egy nemzetközileg is elismert szerelvényvizsgáló laboratóriumot. A laboratóriumban elvégezhető mérések több tudományos értekezés elkészítését is lehetővé tették. A laboratórium működtetéséhez, a kísérleti munkához, az eredmények feldolgozásához és a biztonsági szelep működésének megtervezéséhez kidolgozásra kerültek mérő- és tervező szoftvercsomagok. Több száz biztonsági szelep működés- és teljesítményvizsgálatát végeztük el.

Tanszékünk 2013. november elsejétől intézeti tanszékként működik az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézetben.