2023. december 19. (kedd) 10:18

Baibhaw Kumar - PhD értekezés munkahelyi vita

MEGHÍVÓ  

Tájékoztatom, hogy Baibhaw Kumar, a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatójaként elkészítette

DESIGN, DEVELOPMENT, AND OPTIMIZATION OF SOLAR DRYER FOR WOOD FUELS 

című PhD értekezését (tudományos vezetők Dr. Szamosi Zoltán egyetemi docens, Prof. Dr. Szepesi L. Gábor egyetemi tanár).

A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatában előírt munkahelyi vitára

2023. december 19, kedd 11:00 órai kezdettel

kerül sor.

A vita hibrid módon lesz megtartva.

Személyes részvétel lehetősége: Energetikai és Vegyipari Gépészeti Int. A/3 II. emelet 206.

A vita elérhetősége:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZlY2Y3MWEtMmU1ZS00ZmZhLWE3OGUtMjNmMGY0ZTZlZWEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c43201f8-7cd8-4144-9080-ec5947253558%22%2c%22Oid%22%3a%229b4ca797-ca01-47b6-ae8b-47d18159d66a%22%7d

 

 

  DESIGN, DEVELOPMENT, AND OPTIMIZATION OF SOLAR DRYER FOR WOOD FUELS

Tájékoztatom, hogy a dolgozat elérhető az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet adminisztrációjában, vagy ezen a linken.

A Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola működési szabályzata az alábbi linken érhető el:  

https://www.uni-miskolc.hu/files/16720/salyi-doktori-iskola-mukodesi-szab-2023-04-01.pdf

A munkahelyi vitára tisztelettel meghívom Önt és munkatársait.

Tisztelettel    

Dr. Bencs Péter

intézetigazgató egyetemi docens

Vissza