Tájékoztató az Ábrázoló Geometria című tantárgyhoz

a ME Gépészmérnöki és Informatikai Karának BSc képzésében résztvevő levelező tagozatos gépészmérnök hallgatói számára


Előadó: Dr. Túri József egyetemi docens


I. A tárgy leírásának módja:

Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása a levelező tagozatos gépészmérnök alapképzésben résztvevő hallgatók számára  őszi tanulmányi félévben 4 alkalommal, összesen 16 óra időtartamban történik. A félévet a gépészmérnök hallgatók számára aláírás és vizsga zárja.  

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe.

III. Irodalom

Kötelező:

Ajánlott:


ÜTEMTERV

Munkahét, Helyszín Előadás és Gyakorlat Feladat
1. 22.09.16.,  Péntek 12.30 - 15.50, A1/319 A Monge-féle ábrázolás, pont, egyenes, sík ábrázolása, és rekonstrukciója. Párhuzamos térelemek ábrázolása. Metszési feladatok.  Képsíkrendszer transzformációja. Cél transzformációk és alkalmazásaik. Poliéderek. 1. rajzfeladat
2. 22.09.23., Péntek 16.00 - 19.30, A1/11. Térelemek merőlegessége, síknak képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása. Alkalmazás: térelemek távolsága, szöge. A kör és ellipszis affin kapcsolata. Forgáshenger ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal. 1. rajzfeladat beadása 2. és 3. rajzfeladat
3. 22.10.01., Szombat,  12.20 - 15.40, A1/ 11 Gömb forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal. Metsző tengelyű hengerek és kúpok áthatása. 2. és 3. rajzfeladat beadása 4. rajzfeladat ZH.
4. 22.11.11., Péntek, 16.00 - 19.30, A1/320  Nem metsző tengelyű forgáshengerek és forgáskúpok áthatásai. 4. rajzfeladat beadása pótZH.

 


RAJZFELADATOK

 

1. Hasáb ábrázolása képsík-transzformációval    

Adott az m egyenes, a rá nem illeszkedő A pont. Képsíktranszformációval szerkessze meg annak a négyzetalapú egyenes gúlának a vetületeit, amelynek magasságvonala az m egyenes, és az alapnégyzetének az egyik csúcspontja A. Ábrázolja a hasábtestet láthatóság szerint! A szerkesztést az első képsíkhoz kapcsolt új képsík bevezetésével kezdje el!    

 

2. Kör ábrázolása    

Ábrázoljon egy kört, amely egymást metsző horizontális és frontális egyenesek által meghatározott síkon helyezkedik el, a két egyenes metszéspontja egyben a kör középpontja is és sugara legyen 3 cm.

3. Kúp ábrázolása és síkmetszése    

Messen el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúpot egy V2 második vetítősíkkal parabolában!

•  Szerkessze meg az első képparabola:

• Rajzolja meg a metszet első képét a hiperoszkuláló kör segítségével!    

• Ábrázolja láthatóság szerint az alapsík és a metszősík közötti kúptestrészt! (Lásd a mintafeladatot!)  

4. Forgáskúp és forgáshenger áthatása     

Készítse el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúp és egy K2 második képsíkon álló, második vetítősugár tengelyű forgáshenger egy önmetszéspontot tartalmazó áthatását!

Megjegyzések:    

A rajzfeladatok ábráit az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával. Egyéni döntés alapján lehetőség van ceruzával, vagy pauszon, tussal történő kihúzásra.                

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (MSZ EN ISO 128-20) szabványait. A vonalak kihúzásához az 1-es vonalcsoport használandó 0.13 vagy 0.18 mm-es vékony vonalvastagsággal, 0.35 mm-es közép vonalvastagsággal és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal.

Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.                

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék.

Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők.

Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal.

Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.                

A rajzlapokon - mellékelt minta alapján- feltüntetendő 7 mm-es betűnagysággal a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.