Tájékoztató a Bevezetés a virtuális valóságba c. szabadon választható tantárgyhoz

nappali tagozatos mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus, programtervező informatikus és járműmérnök BSc hallgatók számára


Tárgyjegyző: Lajos Sándor mesteroktató


A tantárgy lezárásának módja: 

A hallgatók a tárgyat 4 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A félévet aláírás és gyakorlati jegy zárja. 

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A HKR 48. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze. 

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja: 

A hallgató a feladatot gyakorlatvezetőjétől kapja, és neki adja be. Törekszünk arra, hogy a feladat kapcsolódjék valamely más tárgyból kapott feladathoz. Az elégséges szint azt jelenti, hogy a megoldás elvi hibát nem tartalmaz, a program működőképes, áttekinthető, követhető, valamint a hallgató ismertetni és indokolni tudja megoldását. A gyakorlati jegy a feladatra kapott osztályzat. 

A feladat pótlásának feltételei: 

Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerezték meg az aláírást, a hiányzó feladatot pótolniuk kell az engedélyezett időpontig. 


ÜTEMTERV

Hét Gyakorlat
1. Ismerkedés a különféle VR hardver eszközökkel, telepítés, konfigurálás, használat.
2. A Simlab VR Studio és a SimLab VR Viewer letöltése, telepítése. SimLab fiók létrehozása, a szoftverek használatbavétele, a különféle könyvtárak telepítése.
3. Modellek importálása, beépített modellezési eszközök használata. Modellek transzformációja, elhelyezése a VR színtérben. Geometriai műveletek.
4. Környezeti beállítások (megvilágítás, háttér). Kezdőpozíció beállítása. Színtér mentése, exportálása és megjelenítése különféle hardver eszközökön.
5. Különféle könyvtárak használata. Anyagjellemzők beállítása (különféle textúrák, színek, fényvisszaverési tulajdonságok).
6. Animációk, szekvenciák, színtér állapotok.
7. Interaktív színterek létrehozása (megfogás, kattintás).
8. Oktatási szünet
9. Interakciók létrehozása programozás nélkül. Speciális VR effektek.
10. C# áttekintése, a Unity szerkesztő, Asset-ek, constraint-ek, fények, kamerák, fizika kezelése
11. Szkriptek írása, GameObject, komponens tulajdonságok és műveletek
12. Eseménykezelés, interakciók, állapotgép modell, egyszerű NPC készítése
13. Procedurális generálás, részecskerendszerek, AI implementáció
14. Feladatbeadás