Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék (AGT)

Az Ábrázoló Geometriai Tanszék a Miskolci Egyetem mindhárom műszaki karán oktat, és részt vesz mind a három képzési szint (BSc, MSc, PhD) munkájában. Az oktatott tantárgyak három csoportba sorolhatók: a hagyományos ábrázoló geometria, számítógépi grafika és geometriai modellezés, továbbá CAD rendszerek. Ez tehát azt jelenti, hogy az oktatás kiterjed a térszemlélet fejlesztését és geometriai alapismeretek elsajátítását célul kitűző hagyományos, körzővel és vonalzóval való szerkesztésre, térbeli objektumok számítógéppel való tervezésére és megjelenítésére, valamint ezen ismeretek műszaki (elsősorban gépészeti) alkalmazására. Az utóbbi évtizedben kivitelezett TIOP projektek lehetővé tették olyan korszerű berendezések beszerzését, melyek segítségével a hagyományos, kézzel fogható modellek mellett különféle virtuális modelleket (holografikus és sztereoszkópikus) is fel tudunk használni a térszemlélet fejlesztéséhez.

Tovább az Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék honlapjára.

Alkalmazott Matematikai Intézeti Tanszék (MAK)

 

Analízis Intézeti Tanszék (MAN)  
 Az Analízis Tanszék a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi-, Műszaki Földtudományi-, Gépészmérnöki és Informatikai- illetve Gazdaságtudományi Karán, az alábbi képzési területeken oktat:

 • a PhD programokban mind az 4 karon,
 • BSc és MSc szintű képzésben mind az 4 karon nappali és levelező tagozaton,
 • az idegennyelvű önköltséges képzésben a mérnöki karokon.
A tanszék által Oktatott tárgyak a következő tárgykörökbe sorolhatók:

 • Differenciál- és integrálszámítás,
 • Matematikai analízis,
 • Differenciálegyenletek,
 • Komplex függvénytan,
 • Fukcionálanalízis és variációszámítás,
 • Integrálegyenletek,
 • Speciális függvények,
 • Lineáris algebra,
 • Diszkrét matematika,
 • Formális nyelvek,
 • Gazdaságmatematika.