Tájékoztató a Gometriai modellezés és alkalmazásai c. tantárgyhoz

levelező tagozatos mérnök informatikus MSc hallgatók számára


Előadó: Dr. Juhász Imre egyetemi tanár


A tantárgy lezárásának módja: 

A hallgatók a tárgyat 8 óra előadás és 8 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A félévet aláírás és kollokvium zárja. 

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja: 

A hallgató a feladatot gyakorlatvezetőjétől kapja, és neki adja be. Törekszünk arra, hogy a feladat kapcsolódjék valamely más tárgyból kapott feladathoz. A ki- és beadási határidőket az ütemterv tartalmazza.Az elégséges szint azt jelenti, hogy a megoldás elvi hibát nem tartalmaz, a program működőképes, áttekinthető, követhető, valamint a hallgató ismertetni és indokolni tudja megoldását. A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. 

Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei: 

Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerezték meg az aláírást, és a pótlásra dékáni engedélyt kaptak, a hiányzó feladatot pótolniuk kell az engedélyezett időpontig. 

A számonkérés módja: 

A félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga a félév előadásain és gyakorlatain elhangzott tananyag. A vizsga kötelező írásbeli és választható szóbeli részből áll. Az írásbeli dolgozat alapján a Tanszék osztályzatot ajánl meg. Az elégséges osztályzathoz 50%-os teljesítmény szükséges. Ha a hallgató nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor szóbeli vizsgát is kell tennie. Erre nincs lehetősége abban az esetben, ha az írásbeli teljesítménye nem haladja meg a 30%-ot. A szóbeli vizsga kérdéseit a szorgalmi időszak végén közzétesszük. A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

K2.png

ahol E az évközi munkára, V a vizsgadolgozatra (és az esetleges szóbelire) kapott jegy. 

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után. 


Kötelező irodalom: 

Ajánlott irodalom: 


ÜTEMTERV

  1. 2023.03.03. Péntek 10.10 - 13.30
  2. 2023.03.17. Péntek 10.10 - 13.30
  3. 2023.03.24. Péntek 10.10 - 13.30
  4. 2023.04.21. Péntek 10.10 - 13.30

 

  1. Görbék modellezése: görbeleírások, görbék folytonos kapcsolódása, görbék belső tulajdonsága, interpoláló görbék, approximáló görbék.
  2. Felületek modellezése: felületleírások, felületek megadása, Coons-foltok, Bézier-felület, B-szplájn-felület, racionális görbék és felületek.
  3. Testmodellezés: drótváz-, palást-, térfogatmodell, cellamódszerek, modellek módosítása.
  4. CAD rendszer használata. 

Creo Parametric letöltése és telepítese

A Creo Parametric konfigurálása