Tájékoztató az Ábrázoló Geometria tantárgyról

az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar
I. éves BsC levelező tagozatos hallgatói számára


Előadó: Óváriné dr. habil. Balajti Zsuzsanna egyetemi docens


I. A tárgy leírásának módja:

Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása a levelező tagozatos anyagmérnök alapképzésben résztvevő hallgatók számára  őszi tanulmányi félévben 4 alkalommal, összesen 15 óra időtartamban történik. A félévet az anyagmérnök hallgatók számára aláírás és gyakorlati jegy zárja.  

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

III. Irodalom

Kötelező: 

Ajánlott:


ÜTEMTERV

Munkahét, Dátum, Helyszín Előadás és Gyakorlat Feladat
1. nov. 5. (szombat)
8:00-11:50.
A/4. 321.
A Monge-féle ábrázolás, pont, egyenes, sík ábrázolása, és rekonstrukciója. Párhuzamos térelemek ábrázolása. Metszési feladatok.  Képsíkrendszer transzformációja. Cél transzformációk és alkalmazásaik. Poliéderek. 1. rajzfeladat
2. nov. 26. (szombat)
8:00-11:50.
A/4. 321.
Térelemek merőlegessége, síknak képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása. Alkalmazás: térelemek távolsága, szöge.
Körtácsa ábrázolása. A kör és ellipszis affin kapcsolata. Forgáshenger ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal.
1. rajzfeladat beadása
2. és 3. rajzfeladat
3. dec. 2. (szombat)
14:00-17:50.
A/4. 321.
Gömb forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal. Metsző tengelyű hengerek és kúpok áthatása. 2., 3. rajzfeladat beadása
4., 5. rajzfeladat
ZH.
4. dec. 10. (szombat)
9:00-11:50.
A/4. 321.
Nem metsző tengelyű forgáshengerek és forgáskúpok áthatásai. 4., 5. rajzfeladat beadása
pótZH.

 


RAJZFELADATOK

Mintafeladatok  

1. Hasáb ábrázolása képsík-transzformációval    

Adott az m egyenes, a ráilleszkedő A pont. Képsíktranszformációval szerkessze meg annak a négyzetalapú egyenes hasábnak a vetületeit, amelynek magasságvonala az m egyenes, s az alapnégyzetének az egyik csúcspontja A. Ábrázolja a hasábtestet láthatóság szerint! (A szerkesztést az első képsíkhoz kapcsolt új képsík bevezetésével kezdje el a mintafeladat szerint!)  

2. Gúla síkmetszésének szerkesztése és palástjának kiterítése    

Készítse el a K1 képsíkon álló, négyzet alapú egyenes gúlának a síkmetszését egy  V3 harmadik vetítősíkkal, amelynek az α1 első képsíkszöge 45°! Tüntesse fel az alapsík és a metszősík közé eső palástrész láthatóságát!  

3. Körtárcsa ábrázolása    

Adott a a t frontális egyenes és egy rá nem illeszkedő P pont. Ábrázolja a t frontális tengelyű körtárcsát, melynek az adott P pont egy kerületi pontja!  

Szerkessze meg a körtárcsa első képellipszisének

Rajzolja meg az első képellipszist, majd tüntese fel a körtárcsa és a tengelye láthatóságát!

4. Kúp ábrázolása és síkmetszése    

Messen el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúpot egy V2 második vetítősíkkal parabolában!

Szerkessze meg az első képparabola:

Rajzolja meg a parabola metszet első képét a hiperoszkuláló köre segítségével!    

Ábrázolja láthatóság szerint az alapsík és a metszősík közötti kúptestrészt!

5. Forgáskúp és forgáshenger áthatása     

Készítse el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúp és egy K2 második képsíkon álló, második vetítősugár tengelyű forgáshenger egy önmetszéspontot tartalmazó áthatását!

Megjegyzések:    

A rajzfeladatok ábráit a Mintafeladatok alapján kell elkészíteni az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van ceruzával, vagy pauszon, tussal történő kihúzásra.                

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (MSZ EN ISO 128-20) szabványait. A vonalak kihúzásához az 1-es vonalcsoport használandó 0.13 vagy 0.18 mm-es vékony vonalvastagsággal, 0.35 mm-es közép vonalvastagsággal és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal.

Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.                

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék.

Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők.

Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal.

Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.                

A rajzlapokon - mellékelt minta alapján- feltüntetendő 7 mm-es betűnagysággal a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.