Tájékoztató a Bevezetés a CAD-be tantárgyhoz

III. éves mérnökinformatikus hallgatók számára


Tárgyjegyző: Lajos Sándor mesteroktató


A tárgy lezárásának módja:

A hallgatók a tárgyat a 6. tanulmányi félévben  2 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A félévet aláírás és gyakorlati jegy zárja.

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A HKR 48. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

A félév során teljesítendő feladatok időtartama, időpontja és értékelésének módja:

A félév során 1 db ellenőrző rajzfeladatot kell elkészíteni 50 perc alatt. Az ellenőrző feladat jeles ha hibátlan, elégtelen ha a feladatban szereplő alaksajátosságok 50%-ánál több hiányzik. A többi osztályzat eloszlása a rajz elkészültségi fokától függően lineáris.

Az ellenőrző feladatok pótlásának feltételei:

Azok a hallgatók, akik az ellenőrző feladatot legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal pótolhatják azt.

A gyakorlati jegy megállapítása:

A gyakorlati jegy az ellenőrző rajzfeladatra kapott osztályzat.


Ajánlott irodalom:


 ÜTEMTERV

Hét

Gyakorlat

1. A Creo Parametric letöltése, telepítése, konfigurálása, indítása. A képernyő részei, menük, eszköztárak, rajzterület, modellfa. 2D-s profilok készítése. Alapelemek létrehozása.
2. 2D-s profilok készítése. Alapelemek módosítása. Méretek megadása, módosítása. Geometriai kényszerek.
3. Extrudált testek létrehozása, módosítása. Letörések, lekerekítések. furatok létrehozása.
4. Furatok és mintázatok létrohozása, módosítása.
5. Forgástestek létrehozása, módosítása.
6. Transzlációs testek létrehozása, módosítása.
7. Fotorealisztikus képek létrehozása.
8. Összeállítások készítése.
9. Komplex gyakorló feladat.
10. Komplex gyakorló feladat.
11. Komplex gyakorló feladat. 
12. Próba ellenőrző rajzfeladat.
13. Ellenőrző rajzfeladat.
14. Ellenőrző rajzfeladat pótlása.

A Creo Parametric letöltése és telepítese

A Creo Parametric konfigurálása