Tájékoztató a CAD rendszerek / Creo c. választható tantárgyhoz

nappali tagozatos járműmérnök BSc hallgatók számára


Tárgyjegyző: Lajos Sándor mesteroktató


A tantárgy lezárásának módja: 

A hallgatók a tárgyat 2 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A félévet aláírás és gyakorlati jegy zárja. 

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A HKR 48. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze. 

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja: 

A hallgató a feladatot gyakorlatvezetőjétől kapja, és neki adja be. Törekszünk arra, hogy a feladat kapcsolódjék valamely más tárgyból kapott feladathoz. A gyakorlati jegy a feladatra kapott osztályzat. 

A feladat pótlásának feltételei: 

Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerezték meg az aláírást, és a pótlásra dékáni engedélyt kaptak, a hiányzó feladatot pótolniuk kell az engedélyezett időpontig. 


ÜTEMTERV

Hét Gyakorlat
1. Összeállítási rajzok készítése
2.
3.
4. Lemez alkatrészek modellezése
5.
6.
7.
8. Oktatási szünet
9. Mechanizmusok, szimulációk
10.
11.
12. 3D nyomtatás
13.
14. Feladatbeadás

 

 


Creo Parametric letöltése és telepítese

A Creo Parametric konfigurálása

Méretezés beállítások