Dr. Juhász Imre

 1. Kontrolponttal adott görbék alakmódositása - kiadva!

Dr. Túri József

 1. A regressziószámítás ipari alkalmazásai
 2. A lineáris modell és számítógépes megvalósításai
 3. Az R statisztikai programcsomag alkalmazása a közgazdaságtanban
 4. Az egytényezős Heath-Jarrow-Morton modell és alkalmazása a közgazdaságtanban
 5. A Black-Scholes modell és alkalmazásai
 6. Az illeszkedésvizsgálat számítógépes megvalósításai
 7. A függetlenségvizsgálat számítógépes megvalósításai
 8. Kárszámeloszlások és ezek alkalmazásai
 9. Neurális hálók tervezése és alkalmazásaik
 10. Idősorok vizsgálata és ezek számítógépes megvalósítása
 11. A többváltozós lineáris regresszió és számítógépes megvalósításai
 12. A minőség-ellenőrzés statisztikai módszerei
 13. A robusztus lineáris regresszió
 14. A szórásanalízis gyakorlati alkalmazásai és számítógépes megvalósítása