1. Entrópia programozás algoritmusai
  matematikai rész Irodalomkutatás. Történeti áttekintés. Entrópia programozási modellek bemutatása. Az entrópia programozás algoritmusainak ismertetése, különös tekintettel a belsőpontos algoritmusokra. Három különböző típusba tartozó algoritmus kiválasztása és annak programozása.
  programozási rész Bemenő adatok beviteli terve, kimenő adatok megjelenítési terve. A három kiválasztott algoritmus programkódjának elkészítése. Legalább két algoritmus működésének szemléltetése grafikusan, azaz felhasználói igény esetén lehetőséget adni arra, hogy a felhasználó nyomon követhesse az algoritmus egyes lépéseit és megfigyelhesse az algoritmusok működésének különbözőségét.
 2. Hálózati folyamok
  matematikai rész Irodalomkutatás. Történeti áttekintés. Címkézési technika. Hálózti medellek: maximális folyam, minimális út probléma. Minimális költségű folyamfeladat. Veszteséges és nyereséges folyamfeladatok.
  programozási rész Bemenő adatok beviteli terve, kimenő adatok megjelenítési terve. Az algoritmusok programkódjának elkészítése. WEB-es megjelenítés.
 3. Játékelmélet, kooperatív játékok
  matematikai rész Irodalomkutatás. Történeti áttekintés. Nash-féle egyensúlypont. Mátrixjátékok és bimátrixjátékok. Bimátrixjátékok és a kvadratikus programozás kapcsolata. Különböző kooperatív megoldási stratégiák ismertetése. Az egyensúlypont meghatározásának módszerei és azok programozása. A játékelmélet és a többcélú optimalizálás kapcsolata.
  programozási rész Bemenő adatok beviteli terve, kimenő adatok megjelenítési terve. Az algoritmusok programkódjának elkészítése. Legalább két algoritmus működésének szemléltetése grafikusan, azaz felhasználói igény esetén lehetőséget adni arra, hogy a felhasználó nyomon követhesse az algoritmus egyes lépéseit és megfigyelhesse az algoritmusok működésének különbözőségét. Webes megjelenítés.
 4. Minimális költségű folyamok
  matematikai rész Irodalomkutatás. Történeti áttekintés. Címkézési technika. Hálózati modellek: mi-nimális út probléma, minimális költségű folyamfeladat.
  programozási rész Bemenő adatok beviteli terve, kimenő adatok megjelenítési terve. Az algoritmusok programkódjának elkészítése, különös tekintettel az „out of kilter” algoritmusra. Webes megjelenítés.
 5. Nemlineáris programozás
  matematikai rész Irodalomkutatás. Történeti áttekintés. Feltételes és feltétel nélküli optimalizálás. Newton és kvázi Newton módszerek, SUMT módszer.
  programozási rész Bemenő adatok beviteli terve, kimenő adatok megjelenítési terve. Az algoritmusok programkódjának elkészítése. Webes megjelenítés.
 6. Utazó Ügynök Feladat (TSP)
  matematikai rész Irodalomkutatás. Történeti áttekintés. Az utazó ügynök feladat ismertetése. A gyakorlati alkalmazások felkutatatása, alkalmazás a tervütemezésben. Két megoldási módszer bemutatása. A szükséges matematikai alapok kidolgozása
  programozási rész Bemenő adatok beviteli terve, kimenő adatok megjelenítési terve. Az algoritmusok programkódjának elkészítése. Két algoritmus működésének szemléltetése grafikusan, azaz felhasználói igény esetén lehetőséget adni arra, hogy a felhasználó nyomon követhesse az algoritmus egyes lépéseit és megfigyelhesse az algoritmusok működésének különbözőségét. WEB-es megjelenítés.
 7. Szállítási és hozzárendelési feladatok megoldási algoritmusai - kiadva!
  matematikai rész Irodalomkutatás. Történeti áttekintés. A szállítási feladat és a korlátozott szállítási feladat valamint a hozzárendelési feladat elméleti vizsgálata. A modellekre primál, duál, criss-cross módszerek kidolgozása.
  programozási rész Bemenő adatok beviteli terve, kimenő adatok megjelenítési terve. Az algoritmusok programkódjának elkészítése. Az algoritmusok működésének szemléltetése grafikusan, azaz felhasználói igény esetén lehetőséget adni arra, hogy a felhasználó nyomon követhesse az algoritmus egyes lépéseit és megfigyelhesse az algoritmusok működésének különbözőségét. Webes megjelenítés.