1. A malom játék modellezése
 2. Az amőba változatai és a biztos taktika
 3. A Weibull-eloszlás paramétereinek a becslése
 4. Véletlen számok generálása
 5. Egy konferencia előkészítésének számítógépes segítése
 6. Hibajavító kódok elemzése, készítése és alkalmazások
 7. Halandósági táblák kiértékelése
 8. Túlélési függvények bemutatása és modellezése
 9. Biztosítási díjszámítási modellek összehasonlítása
 10. Portfólio optimalizálása
 11. Robusztus regresszió
 12. Sorbanállási modellek szmilációja és vizsgálata
 13. A leggyakoribb érték és dihézió vizsgálata
 14. A Black-Scholes formula és alkalmazásai
 15. Izotróp felületek leírása és szimulációja
 16. Stabil eloszlás értékeinek meghatározása
 17. Pareto eloszlás értékeinek meghatározása
 18. Nemcentrális Chinégyzet-eloszlás és alkalmazásai
 19. Nemcentrális F-eloszlás és alkalmazásai
 20. Többdimenziós Student-eloszlás paraméterbecslése, kiszámíthatóság, alkalmazások
 21. Többdimenziós stabil eloszlás generálása, paraméterbecslése, alkalmazások
 22. Többdimenziós Weibull-eloszlás paraméterbecslése, alkalmazások
 23. Borel-Tanner eloszlás és alkalmazásai
 24. Gamma-eloszlás és alkalmazásai
 25. Gumbel-eloszlás paraméterbecslése, alkalmazások
 26. Általánosított extremális eloszlások
 27. Logoptimális portfólió meghatározás, az Arimoto-Blahut algoritmus és általánosításai
 28. Sűrűségfüggvény becslés (komputeralgebrai környezet használatával)
 29. Ornstein-Uhlenbeck folyamat generálása és szemléltetése
 30. Statisztikai görbület kiszámítása, becslése és szemléltetése
 31. Irányított adatok statisztikája
 32. Szinguláris érték felbontás és a kanonikus korreláció
 33. Cox-regresszió (szimulációs vizsgálatok)
 34. Raktárkészletezési modellek vizsgálata
 35. VaR (value-at-risk) modellek
 36. Lempel-Ziv kódolás és változatai
 37. Gray kód és alkalmazásai