1. Az nyer, aki utoljára lép
  A szakdolgozat elsődleges célja a Dienes Professzor játékai c. könyv (Dienes Zoltán kéziratát Varga tamás dolgozta át, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1989) azonos című fejezetének ismertetése, a köves és táblás játékok számítógépes játék formájában történő megvalósítása. A játékokat több szinten kell megírni. A kezdő szint azt jelenti, hogy a gép véletlenszerűen lép, a haladó szint esetén a gép alkalmazza a nyerő stratégiát, vagy a mesterséges intelligencia módszereit. A játékban ketten vesznek részt (ember gép ellen, vagy ember ember ellen). A két játékos felváltva lép. A játéknak van köves és táblás változata is. A köves változatban egy-egy lépés alkalmával a játékos egy halom kőből elvesz valamennyit és ezeket külön teszi. A táblás változatban egyetlen bábút mozgat a két játékos egy táblán a rajt pozícióból a cél pozícióba. A játékszabályok mindig azt rögzítik, hogy hány követ szabad egyszerre elvenni. Szabálytól függően az nyer, aki utoljára lép, illetve az veszít, aki utoljára lép. Bőséges szakirodalom áll rendelkezésre a témában.
 2. Számjátékok többszörösökkel, téglalapok kirakása
  A szakdolgozat elsődleges célja a Dienes Professzor játékai c. könyv (Dienes Zoltán kéziratát Varga tamás dolgozta át, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1989) második, illetve utolsó fejezetének ismertetése és számítógépes játék formájában történő megvalósítása. A játékok kártya, vagy táblás játékok. A többszörös – osztó témájú játékok lényege, hogy vizualizálják a számok oszthatósági viszonyait. Ez történhet úgy, hogy számokat rakunk ki kockákkal. A kirakás a szám felbonthatóságától függően (prím, vagy összetett szám) 1, 2 illetve 3 dimenzióban is megvalósulhat. A másik lehetőség: a szám (alapszám) összes pozitív osztóinak halmazán az oszthatósági reláció Hasse diagramjának a megadása. (Ha az „a” osztója a „b”-nek, akkor a diagramon a „b” feljebb van, mint az „a” és pontosan akkor köti össze él az „a”-t a „b”-vel, ha az „a” osztója a „b”-nek, de nem létezik olyan „c” melyre „a” osztója „c”-nek és „c” osztólya „b”-nek. A hurokéleket is elhagyjuk.) Számhoz diagramot, diagramhoz számot keresünk, a diagramot feltöltjük számokkal, illetve négyzetmentes alapszám szám esetén a logikai készlet elemeivel. A diagramon való közlekedés lnko, illetve lkkt magadását jelenti. A játéknak létezik egy illetve két fő által játszható változata. Ezek a játékok nem társasjátékok, a gép által generált kérdésekre adott helyes válaszokat a gép pontokkal jutalmazza, az nyer, aki több pontot szerez. A téglalapok kirakása egy lefedéses játék számítógépes megvalósítását jelenti, például adott téglalapot kell adott méretű és számú téglalapokkal hézag és átfedés nélkül lefedni, ami természetesen nem minden esetben valósítható meg.
 3. Lefedős játékok
  A szakdolgozat elsődleges célja a Dienes Professzor játékai c. könyv (Dienes Zoltán kéziratát Varga tamás dolgozta át, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1989) harmadik fejezetének ismertetése és számítógépes játék formájában történő megvalósítása. Ezek a játékok tipikusan táblás játékok. A tábla négyzetháló szerint elrendezett mezőkből áll. Egy bábu mezőre való elhelyezése annak a téglalapnak a befedését jelenti, amelynek a jobb felső csúcsába helyeztük a bábút. Az nyer, vagy az veszít, aki utoljára lép. A program írása során biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy egy játékos a géppel játsszon (buta és okos változat megírása), illetve, hogy két játékos egymással játsszon. Az okos változat megírása esetén lehet alkalmazni a mesterséges intelligencia elemeit. Létezik magasabb dimenziós változat. Bőséges szakirodalom áll rendelkezésre.
 4. Ciklusjátékok
  A szakdolgozat elsődleges célja a Dienes Professzor játékai c. könyv (Dienes Zoltán kéziratát Varga tamás dolgozta át, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1989) azonos című fejezetének ismertetése és számítógépes játék formájában történő megvalósítása. A játék során véges hosszúságú rendezett sorozatot kell kialakítani megadott szabály szerint. A sorozatot bizonyos ciklikus ismétlődés jellemzi, ez definiálja a rendezettségét. A sorozat elemei lehetnek például a logikai készlet elemei. Cél a rendezett sorozat kirakása, vagy a rendezetlen mintából maximalizált számú cserével a rendezett minta elérése. A játéknak sok változata van: mint például triádkeresés, csillagba rendezés, keressünk triádot vagy duót stb.
 5. Kockajátékok
  A szakdolgozat elsődleges célja a Dienes Professzor játékai c. könyv (Dienes Zoltán kéziratát Varga tamás dolgozta át, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1989) azonos című fejezetének ismertetése és számítógépes játék formájában történő megvalósítása. Ennek a játéknak van kártyás változata, ami egy memóriajáték, azonban nem igazán a memória fejlesztése, hanem a szabályok felismerésének és alkalmazni tudásának a kifejlesztése a cél. Más játékok kapcsolatot teremtenek a kocka szimmetriatengelyei körüli forgásai által meghatározott csoport és a kártya lapjai között. Megint más játék során a negyed rendű szimmetriacsoport (4 ember összes lehetséges sorrendje) egy eleméből rögzített permutációk véges sokszori alkalmazásával kell egy másikba eljutni. (Törekedni kell arra, hogy ez minél kevesebb lépésben megvalósuljon). Ez a játék kapcsolatba hozható a kockákkal, ha a kocka átellenes csúcsait azonos, nem átellenes csúcsait különböző színűre festjük. A székjáték esetén a kocka szerepét egy szék tölti be, melynek - hasonlóan a kockához - 24 lehetséges helyzete van.