1. A Genetic Algorithm eszköztár használata MATLAB-ban
  matematikai rész A genetikus algoritmusok irodalmának tanulmányozása. Elméleti háttér, újabb irányzatok és alkalmazási területek bemutatása.
  programozási rész A Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox elemeinek ismertetése, egyszerűbb feladatok megoldása az eszköztár függvényeinek alkalmazásával.
 2.  A genetikus algoritmus alkalmazási lehetőségei
  matematikai rész A genetikus algoritmus, mint általános kereső eljárás bemutatása. A genetikus algoritmus operátorainak vizsgálata. Alkalmazási lehetőségek felkutatása.
  programozási rész Genetikus algoritmussal megoldható keresési feladat programozása.
 3. Fogalomháló elemeinek előállítása különböző módszerekkel
  matematikai rész Fogalomháló elemeinek generálása formális kontextusból. A különböző algoritmusok összegyűjtése, vizsgálata.
  programozási rész Program írása valamelyik módszerre. Költségelemzés.
 4. Grouping Genetic Algorithm (GGA)
  matematikai rész Irodalomkutatás. A genetikus algoritmus osztályozási feladatokban való alkalmazásának lehetőségei, a címbeli speciális változat ismertetése.
  programozási rész A GGA módszer megvalósítása, egyszerűbb feladatokon való kipróbálása, más módszerekkel való összevetése.
 5. Gyártócellák és alkatrészcsaládok meghatározása gép-alkatrész incidencia-mátrix alapján
  matematikai rész A csoporttechnológia elveinek alkalmazási lehetőségei a gyártócellák és alkatrészcsaládok meghatározá-sárának problémáján keresztül. Különböző módszerek a feladat megoldására. A szűk keresztmetszetek problémája. A különböző módszerekkel adódó megoldások összehasonlítása.
  programozási rész Program írása a gyártócellák és alkatrészcsaládok meghatározására, valamely szabadon választott megoldási módszer alapján. A program költségének vizsgálata az incidencia-mátrix méretének, bonyolultságának függvényében.
 6. Populáció-alapú keresési módszerek
  matematikai rész A genetikus algoritmussal rokon, speciális metaheurisztikák típusai, algoritmusaik és alkalmazási lehetőségeik bemutatása (pl. hangyakolónia alapú optimalizáció, méh-algoritmus, részecske-raj módszerek).
  programozási rész Egy konkrét metaheurisztika implementálása adott problémára.
 7. Logikai játékok nyerő stratégiáinak keresése
  matematikai rész Kétszemélyes, teljes információjú játékok vizsgálata. A játékfa bejárására, elemzésére, levágására alkalmas módszerek bemutatása (minimax tétel, alfabéta algoritmus). A nyerő stratégia létezésének kérdése.
  programozási rész Egy konkrét logikai játékot játszó program elkészítése, tesztelése.
 8. Hiperbolikus programozási feladatok vizsgálata
  matematikai rész A hiperbolikus programozás alapproblémája. Különböző megoldási módszerek ismertetése.
  programozási rész Hiperbolikus programozási feladatokat megoldó szoftver készítése.
 9. Szállítási feladat megoldása disztribúciós módszerrel
  matematikai rész Kiegyensúlyozott és általános szállítási feladat. Megoldási módszerek. A disztribúciós módszer háttere.
  programozási rész A disztribúciós módszer működését lépésről lépésre bemutató program készítése.