1. Beveridge-Nelson féle felbontás és annak alkalmazásai
  matematikai rész Irodalomkutatás és az elmélet összefoglalása, az n-változós polinomok felbontására vonatkozó tétel ismertetése, alkalmazási területek bemutatása.
  programozási rész Egy és többváltozós polinomok felbontásának számítógépes implemen-tációja alkalmas programnyelvben, az így kapott eredmények ellenőrzése Maple programcsomag segítségével.
 2. Lineáris algebrai feladatok megoldása MATLAB programcsomag segítségével
  matematikai rész Irodalomkutatás és az elmélet összefoglalása, alkalmazási területek bemutatása, a programban használt tételek kimondása.
  programozási rész Paraméteres problémák számítógépes implementációja MATLAB programban, a MATLAB megfelelő toolbox -ainak használatával. Dokumentálva a paraméterek és szimbólumok alkalmazá-sainak módozatait. Hibaszámítási problémák szemléltetése. Mind a grafikus, mind a szöveges eredmények-nek nyomtathatóaknak kell lenniük.
 3. Matematikai statisztikai feladatok szemléltetése MATLAB programcsomag segítségével
  matematikai rész Irodalomkutatás és az elmélet összefoglalása, alkalmazási területek bemutatása, a programban használt tételek kimondása.
  programozási rész Több probléma számítógépes implementációja MATLAB programban, a MATLAB megfelelő toolboxainak használatával. Mind a grafikus, mind a szöveges eredményeknek nyomtathatóknak kell lenniük.
 4. Neural network toolbox használata a MATLAB-ban
  matematikai rész Irodalomkutatás és az elmélet összefoglalása, alkalmazási területek bemutatása, az SVM hálózatok működési elvének matematikai ismertetése.
  programozási rész A MATLAB neurális hálózatokat kezelő neural network toolbox-ának részletes bemutatása, több egyszerű program elkészítésével és bemutatásával. Az RBF és SVM hálózatok ismertetése, az osztályozáson illetve függvény-közelítésen való alkalmazásainak bemutatása. Mind a grafikus, mind a szöveges eredményeknek nyomtathatóknak kell lenniük.
 5. Szerencsejátékok matematikai háttere (a leghosszabb szériák vizsgálata)
  matematikai rész Irodalomkutatás és az elmélet összefoglalása, a leghosszabb szériák elméletének összefoglalása. Alkalmazási területek bemutatása.
  programozási rész A probléma számítógépes implementációja tetszőleges programban 1 illetve 2 dimenzióban. Futási idők összehasonlítása, eredmények grafikus szemléltetése. Mind a grafikus, mind a szöveges eredményeknek nyomtathatóaknak kell lenniük.
 6. Valószínűség-számítási feladatok szemléltetése R programcsomag segítségével
  matematikai rész Irodalomkutatás és az elmélet összefoglalása, alkalmazási területek bemutatása, a programban használt tételek kimondása.
  programozási rész Több probléma számítógépes implementációja R programban a nagy számok törvényei illetve a központi határeloszlás tétel témaköré-ben. Mind a grafikus, mind a szöveges eredményeknek nyomtathatóknak kell lenniük.
 7. A szentpétervári paradoxon - kiadva!
  matematikai rész Irodalomkutatás és az elmélet összefoglalása, a paradoxon bemutatása illetve a problémakör fejlődése a XVII-XIX. század között. Alkalmazási területek bemutatása, a programban használt tételek kimondása.
  programozási rész A probléma számítógépes implementációja tetszőleges programban. Mind a grafikus, mind a szöveges eredményeknek nyomtathatóaknak kell lenniük.
 8. Analitikus módszerek numerikus közelítéseinek implementálása MATLAB programcsomag segítségével - kiadva!
 9. Államvizsga nyilvántartó rendszer fejlesztése - kiadva!
  programozási rész Államvizsga nyilvántartó rendszer fejlesztése
 10. Mátrix-, vektorműveletek gyorsítása GPGPU segítségével - kiadva!